12 nov. 2014

Nu este oportun să-i dai crezare Minţii
Banner2013
It's True -- Neale Can Be Your Personal Coach.
Payment Plan Available Through Saturday, November 15.
The Spiritual Mentoring Program

În această zi din viaţa ta,
cred că Dumnezeu vrea ca tu să ştii ...   
... că 

Mintea ta nu îşi poate fundamenta concluziile,
decât pe Date din Trecut,
pe care le-a cules în decursul
experienţei tale prezente de Fizicalizare.
Nu are cunoştinţă de lucrurile care există
pe tot cuprinsul Eternităţii.

În vederea accesării datelor referitoare
la Cel Care Eşti Cu Adevărat,
precum şi la motivul pentru care
se petrece orice lucru, ar trebui
să ai acces la date de dincolo de Linia ta Temporală, curentă.
Aceste date sunt accesibile numai prin intermediul sufletului.
În viaţă, ele ţi se înfăţişează drept "cunoaştere intuitivă".
Ai încredere în ceea ce-ţi spun!
Cu dragoste, prietenul tău ...
Neale.


On this day of your life, 
I believe God wants you to know...    

...that it would not be beneficial to believe your Mind
on matters that are very important to you.

Your Mind can base its conclusions only on Past Data
that it has collected during your present experience of Physicalization.
It has no knowledge of things existing through all Eternity.

In order to access data having to do with Who You Really Are,
and why any particular thing is occurring, you would
have to have access to data from outside your present Time Line.
This data is only accessible through your soul.
It appears in your life as a "knowing."
Trust this.
Love,  Your Friend ...
Neale.

Niciun comentariu: