29 oct. 2014

Piramidele de cupru

                              
         http://albastruarcturian.wordpress.com/2014/02/04/piramidele-de-cupru/

Kalachakra MandataIngerii Apei

                    

Apa este simbolul vieţii spirituale şi al Duhului, oferite de Dumnezeu şi adesea refuzate de oameni.
În Geneză, cap1,2, Suflul de viaţă sau Duhul lui Dumnezeu: "se purta pe deasupra Apelor".
În Numerii, cap. 8, 7: "Şi ca să-i cureţi, să faci cu ei aşa: să-i stropeşti cu apa curăţirii, să-şi radă cu briciul tot trupul lor, să-şi spele hainele şi vor fi curaţi."
În Isaia, cap. 12, 3: " Veţi scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii."
În Iezechiel, cap. 4, 11: "Şi apa să o bei cu măsură."
În Amos, cap. 5, 8: "Căutaţi pe Cel care a făcut Orionul şi Pleiadele, pe Cel care preface dimineaţa în întuneric adânc şi întunecă ziua ca noaptea, pe Cel care cheamă apa mării şi o varsă peste fata pământului. Domnul este numele Lui!"
În Cartea Înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul),
cap 15, 3: "Îl va hrăni cu pâinea înţelegerii, şi cu apa înţelepciunii îl va adăpa."
În Evanghelia după Ioan:
cap. 4, 11: "Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie?"
Apa dobândeşte un sens de eternitate, iar cel care bea din această apă vie se împărtăşeşte din nemurire:
cap. 4, 13: "Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi;"
cap. 4, 14: "Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică."
Tot în Evanghelia după loan:
cap. 5, 4: "Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut."
În Apocalipsă ,16,5 este citat Îngerul Apelor: "L-am auzit pe Îngerul Apelor zicând...".
Tot în Apocalipsă:
cap. 22, 1: "Şi mi-a arătat, apoi, râul şi apa vieţii, limpede cum e cristalul şi care izvorăşte din Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului,"
cap 22, 17: "Şi Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel ce aude să zică: Vino. Şi cel însetat să vină, cel ce doreşte să ia în dar apa vieţii. "
În Prima Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan:
8: "Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel."
În Biblie se vorbeşte despre apa vieţii, apa vie, apa sfinţită, sfinţirea cu ajutorul apei, botezul cu apă. Apa vie, apa vieţii este un simbol cosmogonic.
Apa este o poartă spre veşnicie tocmai pentru că purifică, vindecă şi întinereşte.
Apa are prin ea însăşi o virtute purificatoare şi expiatoare, şi acesta este un motiv în plus să fie considerată sacră.
În Biblie, puţurile din deşert, izvoarele care le ies în cale nomazilor sunt tot atâtea locuri de desfătare şi încântare.
Întâlnirile cele mai importante au loc lângă izvoare sau puţuri.
Aidoma locurilor sfinte, punctele unde se găseşte apă au o importantă deosebită.
În gnosticism, Îngerii Apei domnesc asupra sentimentelor şi a elementului Apă, asupra a tot ce este de natură fluidă.
Gnosticii afirmă că punctul cardinal asociat acestor îngeri este Estul.
În lucrarea Ierarhia Sfinţilor Îngeri de Thomas Heywood, sunt menţionaţi şapte îngeri ai apelor (mări, fluvii, râuri, lacuri).
În tradiţiile creştine şi ebraice, apa simbolizează mai întâi originea creaţiei.
În tradiţia ebraică, este apelat "Domnul Suprem al Apelor".
Apele, reprezentând totalitatea posibilităţilor de manifestare, se împart în Ape superioare, care corespund posibilităţilor fără formă şi Ape inferioare, care corespund posibilităţilor cu formă.
În folclorul evreiesc, despărţirea apelor de către Dumnezeu, în momentul Creaţiei, în Ape superioare şi inferioare, arată împărţirea în ape masculine şi ape feminine, simbolizând siguranţa şi nesiguranţa, masculinul şi femininul, ceea ce corespunde unui simbolism universal.
Suprafaţa apelor sau întinderea de ape simbolizează spaţiul indefinit, măsurat de vânt şi lumină.
În înţelepciunea orientală, Elementului Apă, îi corespunde o anumită familie angelică, numită Vajra.
Origine şi vehicul al oricărei forme de viaţă, seva este apă şi, în anumite tratate orientale, Apa reprezintă suflul vital, Prana.
În India şi Sud-Estul Asiei, abluţiunea statuilor sfinte şi a credincioşilor, în special de Anul Nou, înseamnă în acelaşi timp purificare şi regenerare.
Din Islam până în Japonia, trecând prin riturile vechilor stăpâni taoişti ai apei sacre şi fără a uita stropirea cu apă sfinţită la creştini, abluţiunea joacă un rol esenţial.
În China se spune că Apa este Cea-fără-culme, „haosul", indistincţia primordială.
În Vietnamul de Sud ţăranii de la munte spun „Apa Cerului face orezul", ei ştiu de altfel să preţuiască funcţia generatoare a apei, socotind-o deopotrivă leac şi elixir al nemuririi.
Îngerii Apei guvernează elementul Apă
Îngerii Apei susţin, însoţesc, veghează şi ocrotesc Elementul Apă.
Îngerii Apei ne ajută şi ne inspiră să conştientizăm că Apa este un Dar de la Dumnezeu şi să ne manifestăm recunoştinţa faţă de Dumnezeu.
Îngerii Apei aduc prelungirea vieţii, frumuseţe, tinereţe, regenerare, sănătate, energie şi succes.
Îngerii Apei ne ajută să cunoaştem, să simţim că Apa este originea divină a vieţii, rezer¬vorul originar al formelor şi al vieţii, este creatoare, fiind forma substanţială a manifestării şi totodată un element al regenerării spirituale şi trupeşti, simbol universal al fecundităţii, fertilităţii, purităţii, înţelepciunii, harului şi virtuţii.
Apele conţin tot ceea ce este potenţial, tot ceea ce nu are încă formă, germenii manifestării şi ai vieţii fiind adăpostiţi în Apele primordiale, care conţin toate semnele unei dezvoltări viitoare, dar şi posibilitatea de resorbţie.
Îngerii Apelor ne ajută să conştientizăm apele ca purtătoare ale vieţii, forţei şi purităţii, atât în plan spiritual, cât şi la nivelul trupului.
Invocând Îngerii Apei, cerându-le ajutorul, aprofundând comuniunea cu Ei atingem starea de armonie şi echilibru cu Elementul Apă în fiinţa noastră şi în mediul înconjurător, îl integrăm armonios în universul nostru lăuntric, ne integrăm armonios în Elementul Apă din Macrocosmos, devenim un adevărat izvor viu al vieţii.
Îngerii Apei ne ajută să cunoaştem că există o imensă energie vindecătoare magică în Apă.
Îngerii Apei ne ajută să conştientizăm şi să experimentăm proprietăţile apei.
Apa este un Element vital, regenerant, reîntineritor, purificator.
Îngerii Apei ne ghidează, susţin, ajută, inspiră, impulsionează, veghează cum să ne vindecăm cu ajutorul apei, care este regeneratoare şi reîntineritoare pentru suflet, minte şi trup, şi ne aduce forţe noi.
Îngerii Apei aduc omenirii şi încurajează cunoașterea complexă a remediilor naturale pe bază de apă, acea sursă nelimitată de energii vitale şi vindecătoare ce provin de la elementul Apă, transmiterea şi acumularea energiilor benefice din apă.
În multe terapii, se valorifică apa, consumul corect şi necesar de apă, diferitele tipuri de apă benefice pentru organism.
Îngerii Apei ne inspiră să ne aflăm în preajma unor ape naturale, să ne îmbăiem în ape cu proprietăţi naturale şi vindecătoare, ape sacre, ape sfinţite, ape tămăduitoare.
Îngerii Apei guvernează, susţin, însoţesc, veghează şi ocrotesc apa din natură: izvoare, râuri, fluvii, cascade, lacuri, mări, oceane, gheţari şi roua, apa coborâtoare din cer – ploaia şi ninsoarea.
Îngerii Apei menţin apa pură, sănătoasă, armonioasă, echilibrată, plină de vitalitate şi energie; o regenerează, protejează, vindecă şi ajută la soluţionarea problemelor legate de apă.
Apa este caracterizată prin fluiditate, vâscozitate şi greutate.
Fiind fluidă şi omogenă, apa tinde spre coeziune şi contracţie, fiind caracterizată de calitatea rece.
Apei îi corespunde gustul, calitate sensibilă care numai prin efectul dizolvant al acesteia se poate manifesta, apa fiind suportul diferitelor forme ale gustului.
Îngerii Apei ne ghidează, susţin, ajută, inspiră, impulsionează, veghează să valorificăm în mod benefic şi creator Apele de pe Pământ, să le purificăm, să le menţinem curate.
Îngerii Apei ghidează, ajută, inspiră, impulsionează, protejează fiinţele umane care lucrează în domeniul apei în mediul înconjurător, care sunt interesate de apa în natură, care lucrează în domeniul apei, care caută surse de apă cum ar fi izvoare, fântâni, lacuri, pe aşa numiţii sursieri.

Îngerii Apei guvernează funcţia sentimentelor şi a emoţiilor
Îngerii Apei ne susţin şi ne ajută să trăim cu adevărat sentimentele şi emoţiile.
Ei ne inspiră să avem încredere în trăirile noastre benefice.
Îngerii Apei ne ajută să înţelegem că o parte din puterea interioară izvorăşte din manifestarea sentimentelor şi emoţiilor noastre într-un mod armonios, că trăind sentimente şi emoţii benefice atragem astfel de sentimente şi emoţii în universul nostru lăuntric şi în viaţa noastră.
Îngerii Apei ne ajută să ne deschidem sufletul şi să ne purificăm mintea.
Îngerii Apei ne inspiră să cunoaştem că sentimentele şi emoţiile noastre sunt, de fapt, o parte componentă a sufletului nostru, o modalitate de a ne exprima.
Îngerii Apei ne ajută să ne înţelegem sentimentele, să le acceptăm, să le exprimăm cu sinceritate, să ne deschidem inimile, să ne deschidem afectiv, să ne găsim refugiul în Braţele lui Dumnezeu.
Îngerii Apei ne inspiră şi ne ajută să dăm atenţia cuvenită sentimentelor şi emoţiilor noastre, să le conştientizăm cu sinceritate, să le recunoaştem, să nu le negăm, să nu le reprimăm, să nu le refulăm, să le împărtăşim cu fermitate şi sinceritate, într-un mod armonios.
Îngerii Apei ne ajută să ne controlăm emoţiile.
Îngerii Apei ne ajută să trăim o viaţă sentimentală şi emoţională sănătoasă; să optăm pentru o viaţă sentimentală şi emoţională sănătoasă, benefică; să ne armonizăm viaţa sentimentală şi emoţională.
Îngerii Apei ne învaţă să privim Adevărul în faţă, să conştientizăm motivul trăirilor dureroase, să ne cunoaştem subconştientul.
Îngerii Apei ne inspiră să fim deschişi, să înţelegem sentimentele ascunse, că ele pot fi transformate, alchimizate într-un mod superior, astfel încât să ne menţinem mereu o stare de echilibru şi armonie sentimentală şi psihică.
Aceşti îngeri ne ajută să conştientizăm aceste trăiri, să le putem controla şi transforma pe cele negative în opusul lor, îndrumându-ne să ne exprimăm creator.
Îngerii Apei ne ajută să eliminăm definitiv sentimentele şi emoţiile negative şi manifestărilor lor de la nivelul sufletului, minţii şi trupului; să eliminăm definitiv mânia, judecățile, învinovăţirile, neiertările, resentimentele, victimizările, suferințele, amărăciunile, compromisurile, autopăcălelile.
Îngerii Apei ne ajută să înţelegem că, astfel, suntem liberi interior, împliniţi, fericiţi şi totodată, dăm dovadă de iubire.
Atunci când trecem printr-o situaţie dificilă, ei ne sfătuiesc să nu dăm curs emoţiilor negative, ne ajută să înţelegem că nu este bine a ne complace, victimiza, învinovăţi, judeca.
Atunci când sunt apelaţi cu umilinţă, sinceritate şi credinţă, Îngerii Apei ne purifică, elimină sentimentele şi emoţiile negative din interiorul nostru, din învelişurile subtile, din aura noastră.
Pentru aceasta, trebuie să cerem, în suflet, această purificare, pe calea care ne este specifică, pentru a putea trece la un nivel superior de conştiinţă.
Îngerii Apei ne ghidează către maturizarea sentimentală şi emoţională, deschizându-ne căi directe şi creatoare pentru a o atinge.
Îngerii Apei ne ajută să ne trezim inteligenţa emoţională, să ne dinamizăm imaginaţia creatoare vie, să trezim şi să manifestăm fascinaţia benefică, charisma benefică.
Îngerii Apei ne ajută să iubim, să trăim starea firească de fericire, să dăm dovadă de omenie.
Îngerii Apei ne ajută să fim optimişti, să comunicăm firesc, armonios, sincer cu cei din jur, să ne integrăm armonios în plan social.

Apelarea şi Invocarea Îngerilor Apei
Îngerii Apei sunt întotdeauna bucuroşi să ne asiste, să ne ajute şi să ne inspire.
Îngerii Apei sunt reprezentaţi ţinând în mână un potir cu apa vieţii şi plutind deasupra mării, care aici simbolizează emoţia nediferenţiată.
Putem simţi prezenţa sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare a Îngerilor Apei în preajma Apelor, a izvoarelor, râurilor, fluviilor, cascadelor, fântânilor, lacurilor, mărilor, oceanelor, gheţarilor şi în locurile cu rouă, atunci când plouă sau ninge; atunci când facem duş, când ne îmbăiem.
Se indică a-i invoca pe Îngerii Apei atunci când intrăm în contact cu apa, în prezenţa apei, atunci când urmărim să ne purificăm, vindecăm, regenerăm cu ajutorul apei aplicând modalităţi şi terapii naturiste, în preajma apelor naturale, atunci când lucrăm în domeniul apei pentru îmbunătăţirea şi folosirea apei,
atunci când căutăm surse de apă, în călătoriile pe apă.
Putem apela Îngerii Apei atunci când este un deşert arid fie în noi, fie în afara noastră, atunci când este secetă pentru ca ei să dea acolo viaţă.
În popor, oamenii invocă Îngerii cerând ploaie suficientă pentru culturi,
pentru ca recoltele să fie bogate.
Putem invoca Îngerii Apei, ajutorul Îngerilor Apei oricând, în fiecare zi,
pentru noi, pentru cei dragi, pentru cei aflaţi în suferinţă, pentru umanitate şi planeta Pământ.
Pentru a beneficia de ajutorului Îngerilor Apei, este necesar să le cerem de fiecare
dată ajutorul.

Fragment din Cartea lui Enoh
Iată un fragment din faimoasa lucrare apocrifă, Cartea Secretă a lui Enoh care descrie călătoria lui Enoh însoţit de doi îngeri în Ceruri.
Cap. 5 – "Îngerii care păzesc hambarele de zăpadă:
Din locul în care mă aflam, am privit în jos şi am văzut toate acele jitniţe cu zăpadă şi pe Îngerii care le păzeau. Am observat de asemenea du-te-vino-ul lor printre nori."
Cap. 6 – "Casa rouăi:
Îngerii mi-au arătat şi casa rouăi, care semăna cu uleiul măslinului; ei mi-au arătat de asemenea casele tuturor florilor de pe Pământ. Am numărat şi mai mulţi Îngeri care vegheau aceste case şi mi s-a arătat că ele se închideau şi se deschideau."

Mesaj de la Îngerul Ploii
În Scoţia, la Findhorn, clarvăzătoarea Dorothy Maclean, a primit numeroase mesaje de la îngeri.
Iată mesajul entităţii divine care stăpâneşte ploaia, îngerul ploii:
"Eu sunt o parte integrantă a acestei planete - pe de o parte iubită, pe de altă parte urâtă, violentă şi dulce, cea care împrăştie viaţa, transformatoarea, unită în mod indisolubil cu norii, cu marea, cu vântul - eu hrănesc planeta şi formez roua proaspătă a dimineţii. Toate acestea sunt eu. Sunt o parte din ceea ce trăieşte, chiar şi o parte a corpului tău fizic. Sunt evocată cu rugăciuni, ritualuri şi mijloace moderne... Dacă voi oamenii doriţi să ne dominaţi pe noi elementele, învăţaţi mai întâi să vă dominaţi pe voi înşivă, natura voastră năvalnică şi viziunea voastră limitată. Apoi, fiţi uniţi, fiţi plini de iubire în numele Domnului, fiţi flexibili la fel cum suntem şi noi şi miracolele se vor realiza".
http://angelinspir.ro/ingerii-apei-381.html

28 oct. 2014

Transmisii Arcturiene către Emisarii noștri Inter-Galactici – Partea a 2-a

                                  
Dragi Emisari Inter-Galactici,
Dorim să vă spunem că sunteți în procesul de descărcare și integrare a unei lumini mai înalte care a fost,  și încă mai este, transmisă din dimensiunile mai înalte. Cum este descărcată lumina mai înaltă din dimensiunile mai înalte în Pământ? Una dintre căi este că ea ”călătorește” pe valul ”vremii spațiale” curente.

Ori de câte ori sunt câmpuri energetice care emană din Soarele vostru, sau chiar din afara Sistemului vostru Solar local, lumina mai înaltă profită de această ocazie pentru a trimite valuri de energie în atmosfera lui Gaia. Este important să vă amintiți că toate planetele, sistemele solare, galaxiile și ființele universale sunt ființe simțitoare.

Pe măsură ce voi, Emisarii noștri Inter-Galactici, continuați să vă expansionați interacțiunile conștiente cu expresiile mai înalte ale SINELUI, veți deveni din ce în ce mai conștienți de faptul că Pământul este o ființă vie, simțitoare. Dacă Pământul este o ființă vie, atunci așa sunt toate planetele, sistemele solare, galaxiile și universurile.

Un Logos o protejează pe fiecare dintre aceste ființe imense. Un Logos este o ființă extrem de evoluată și foarte înalt instruită care este interfața cu locuitorii, umani și non-umani, ai unei planete, sistem solar, galaxie și/sau univers.

Odată ce dezvoltați o relație profundă, personală cu Gaia, veți dezvolta o relație și cu ființa care servește ca și Logosul Ei Planetar. Logosul Planetar pe parcursul ACUM-ului  vostru este Maestrul Ascensionat Kuthumi. Înaintea lui Kuthumi, Sanat Kumara a servit ca Logos Planetar.

Sanat Kumara a călătorit, cu un mare sacrificiu personal, de la iubita sa Venus pentru a servi Pământului ca Logos. Sanat Kumara s-a întors acum pe Venus și Kuthumi a îmbrăcat mantia de Logos Planetar. Voi toți, emisarii noștri inter-galactici, sunteți în comunicare constantă cu Logosul Planetar Kuthumi precum și cu expresiile mai înalte ale SINELUI vostru Multidimensional de pe navele noastre.

Vedeți, noi vă supraveghem tot timpul. De fapt, VOI toți aveți un imens sistem de susținere multidimensional. Din păcate, atât timp cât picotiți în iluzia că voi sunteți ”doar un om trei dimensional care se luptă cu provocările vieții de zi cu zi”, veți fi în imposibilitatea de a beneficia de minunata asistență care vă este disponibilă în mod constant.

Vă rugăm să rețineți că noi suntem tot timpul pregătiți ca personal să vă introducem la membrii mai înalt dimensionali ai echipei voastre de susținere care vă iluminează în mod constant în timp ce voi purtați un vehicul pământesc. Noi, de asemenea, înțelegem că chiar și atunci când știți că aveți acest sistem de susținere, voi tot mai puteți cădea în iluziile Matricei 3D a Pământului.

Această Matrice este foarte reală pentru percepțiile voastre trei dimensionale. Numai atunci când puteți percepe această matrice din perspectiva celei de-a cincea dimensiuni și mai mult puteți vedea că această matrice magnetică este iluminată și protejată de fundația cristalină a Pământului cinci dimensional.

Vă rugăm să intrați în cea mai înaltă stare de conștiință pentru a putea percepe emanțiile cristaline cinci dimensionale care strălucesc în jurul întregii vieți fizice. De fapt, vă rugăm să o faceți chiar acum. Vă rugăm să vă folosiți marea voastră putere de imaginație pentru a privi la ceea ce vă înconjoară prin cel de-al Treilea Ochi al vostru.

·         Prima dată priviți la realitatea care vă înconjoară ACUM ...
·         Acum, închideți-vă ochii fizici și expansionați-vă conștiința în cea mai înaltă stare de conștiință pe care o puteți menține ...
·         Ținându-vă ochii fizici închiși, ”imaginați-vă” că vă deschideți cel de-al Treilea Ochi ...
·         Observați modul în care s-a schimbat realitatea voastră din momentul în care o perceți prin cel de-al Treilea Ochi ...
·         Pentru a vă păcăli creierul 3D în recunoașterea percepțiilor voastre mai înalte, deschideți-vă pentru scurt timp ochii fizici, apoi închideți-i repede din nou ...
·         Intenția voastră conștientă de a vă deschide și închide ochii îi ajută creierului vostru să ia în calcul percepțiile voastre mai înalte ca fiind reale.

Este adevărat că voi nu puteți percepe o frecvență exterioară vouă pe care nu o puteți deține în voi. Cu toate acestea, chiar și atunci când vă expansionați frecvența conștiinței, voi tot sunteți conduși de rutina voastră trei dimensională că percepțiile voastre mai înalte sunt ”doar imaginația voastră”. Acest scurt moment de îndoială în propriile voastre percepții vă coboară conștiința precum și gama voastră de percepții.

Din fericire, mulți dintre voi începeți în mod natural să vă percepeți realitatea fizică din punctul de vedere al unei frecvențe mai înalte. Problema este că creierul vostru 3D a fost dresat că creadă că NUMAI percepțiile trei dimensionale sunt reale, toate percepțiile mai înalt dimensionale ”nu sunt reale”.

Apoi începeți să vă îndoiți de voi înșivă și vă gândiți ”Poate că a fost doar o ”viață trecută.” Vă rog să rețineți că amintirile trecute și viitoare sunt limitate la realitățile limitate de timp ale celei de-a treia și patra dimensiuni. Din momentul în care conștiința voastră s-a expansionat în dimensiunea a cincea, voi vă veți aminti, și de fapt percepe, că TOATE viețile voastre se desfășoară în mod simultan.

Din fericire, Emisarii noștri dragi, aceste nenumărate momente scurte în care vă amintiți realitatea voastră adevărată, multidimensională au început să se unifice în amintiri din ce în ce mai complexe despre ”alte realități”. Când v-am cerut prima dată să vă bi-locați pe Pământ, nu ne-am dat seama că creierul vostru 3D va domina atât de repede Mintea voastră Multidimensională. Suntem foarte fericiți să spunem că voi toți v-ați adaptat destul de bine la o situație extrem de provocatoare.

Din fericire, de fiecare dată când primiți un minunat val de iubire necondiționată din lumile mai înalte, Mintea voastră Multidimensională iluminează în totalitate creierul vostru trei dimensional. Pe măsură ce vă amintiți în mod conștient această experiență, veți fi hotărâți să o repetați prin apelarea iubirii necondiționate în mod regulat.

Cel mai ușor puteți apela iubirea necondiționată pur și simplu spunând ”Îmi iubesc necondiționat SINELE”. Vă rugăm să vă amintiți să împământați această iubire necondiționată prin împărtășirea ei cu Gaia. De exemplu, puteți decreta:

”Chem ACUM iubirea necondiționată în forma mea și o împământez în corpul lui Gaia.”

Afirmând acest decret vă reamintiți vouă înșivă că sunteți un Deschizător de Portaluri. Oricare ar fi serviciul mai înalt dimensional pe care-l împărtășiți cu realitatea voastră fizică, acesta este inițiat în SINELE vostru Multidimensional. Astfel, atunci când deschideți un portal pentru a comunica mai eficient cu SINELE vostru Mai Înalt, voi deschideți, de asemenea, un portal de lumină pentru a împărtăși cu Gaia și cu toți locuitorii Săi.

VOI, dragii noștri Emisari, serviți ca transductoare de lumină mai înaltă prin faptul că trageți în jos energiile mai înalte prin portalul vostru personal și pas cu pas ancorați aceste frecvențe de lumină în așa fel încât atât voi cât și Gaia să puteți accepta această lumină mai înaltă în sinele vostru personal și planetar.

Prin această acțiune, voi și planeta deveniți O Ființă Multidimensională care absoarbe și dispersează frecvențe mai înalte de lumină și iubire în rețeaua cristalină care înconjoară câmpul magnetic al Matricei 3D a lui Gaia. În cele din urmă, matricea 3D a iluziei și polarității va fi complet înconjurată și transmutată treptat în matricea cristalină a Pământului cinci dimensional.

Acesta este momentul în care viața voastră va începe să se schimbe complet. Pe măsură ce lumea magnetică a iluziei este în mod constant transmutată în lumea cristalină a iubirii necondiționate și a luminii multidimensionale, voi veți fi în măsură să puteți accepta mult mai ușor ca fiind REALE toate experiențele voastre multidimensionale.

Ba mai mult de atât, atunci când experimentați chiar și un scurt moment în care câmpul energetic al iubirii necondiționate și luminii multidimensionale vă înconjoară, acest câmp energetic intră adânc în structura voastră atomică. Odată ce această energie multidimensională intră în atomii voștri, ea începe să vă activeze markerii multidimensionali din acel 97%  ADN ”deșeu” de ascensiune. Vă amintim că 97% din ADN-ul vostru este de fapt ”ADN-ul ascensiunii”, care este pregătit ACUM să se aprindă în Corpul vostru de Lumină.

Vedem, de asemenea, că voi toți vă deschideți întregul sistem de chakre pentru a primi această lumină mai înaltă. Odată ce chakrele voastre sunt complet deschise și prin ele circulă lumina înaltă și iubirea necondiționată, Inima voastră Mai Înaltă și cel de-al Treilea Ochi, care sunt deja calibrate pe dimensiunea a cincea și mai mult, își manifestă prezența în viața voastră de zi cu zi.

Dragi Emisari, voi sunteți acum pregătiți pentru următoarea misiune, care este de a conecta acest circuit mai înalt cu fiecare celulă a corpului vostru prin iubirea necondiționată pentru propriul vostru SINE. Iubirea necondiționată vă permite să eliberați întunericul/frica ascunse pe care nici măcar nu ați îndrăznit să le vedeți până acum.

Numai prin curajul care vine din iubirea necondiționată de SINE, puteți îndrăzni să vă uitați la nenumăratele zone rănite/întunecate din nenumăratele voastre vieți fizice. Apoi, vă rugăm să le trimiteți la toate iubire necondiționată, iertare necondiționată și acceptare necondiționată pentru nenumăratele ”greșeli” pe care voi credeți că le-ați făcut în timp ce ați fost pierduți în iluzia trei dimensională.

Noi vă spunem că nici unul dintre aceste evenimente nu au fost ”greșeli”. Ați fost trimiși într-o realitate de o frecvență joasă într-un timp de mare criză fără nici un set de reguli sau ghidare, cu excepția celei de la propriul vostru sine interior. Din moment ce mulți dintre voi ați fost judecați pentru credințele și/sau deciziile voastre, voi a trebuit să vă păstrați secret adevăratul vostru SINE față de lumea voastră fizică. Din cauza acestor circumstanțe, mulți dintre voi v-ați uitat originile.

Din cauza acestei situații de neevitat, noi am intrat direct în viața voastră pentru a vă aminti adevărata voastră identitate. Din moment ce Pământul este încă o Planetă a Liberului Arbitru, noi vă putem ajuta doar dacă voi ne-o cereți. Dacă sinele vostru 3D nu este pregătit să ”creadă” în existența noastră, ne puteți cere ajutorul atunci când sunteți în meditație sau în visele voastre.

Chiar dacă unii dintre emisarii noștri își mai percep încă componenta lor trei dimensională ca singurul lor sine REAL, noi vă percem expresiile mai înalte ale SINELUI și ȘTIM că VOI sunteți realul voi. De fapt, noi vă percepem SINELE mai înalt dimensional mult mai clar decât sinele vostru fizic, pentru că acesta este mult mai aliniat cu frecvența conștiinței noastre.

Când vă amintiți cum să susțineți în mod curent o stare de conștiință patru sau cinci dimensională, voi veți percepe, și experimenta, o realitate foarte diferită. Cineva care stă lângă voi și care este limitat la conștiința și percepțiile trei dimensionale, va percepe și trăi o realitate foarte diferită.

Starea voastră de conștiință vă calibrează percepțiile la acea versiune a realității care este în concordanță cu frecvența de rezonanță a conștiinței voastre. Vă rugăm să rumegați acest concept și să-l aduceți în meditațiile și în eforturile voastre creatoare.

Vă cerem acest lucru ca să puteți primi și înțelege mai bine transmisiile noastre dintr-o stare mai înaltă de conștiință. Dintr-o stare mai înaltă de conștiință, voi aveți o perspectivă dintr-un punct de vedere mai înalt. Prin urmare, voi veți percepe o realitate foarte diferită.

Voi puteți lua, de asemenea, cuvintele noastre în corpul vostru de visare, pentru a le înțelege mult mai clar din conștiința voastră patru și/ sau cinci dimensională. S-ar putea să fiți în stare să rămâneți conștienți suficient de mult timp pentru a aduce un ”vis” cinci dimensional înapoi în sinele vostru fizic.

Pentru a vă aminti mai bine starea voastră de visare mai înalt dimensională, înainte de a merge la culcare spuneți-vă:

”În seara asta am să-mi trimit experiențele cinci dimensionale în memoria mea de veghe.”

Ați putea chiar să vă ”treziți” într-un vis cinci dimensional și să fiți în stare să-l aduceți înapoi în vehiculul vostru pământesc trezit. Amintiți-vă în timpul zilei voastre aglomerate să vă ”imaginați” nenumăratele voastre realități mai înalt dimensionale curgând în jurul vostru.

Apoi trageți toate aceste realități în esența voastră pentru a vă conștientiza SINELE Multidimensional din VOI! De fapt, vă rugăm să faceți acest lucru ACUM! Noi vomFI cu voi pentru că noi SUNTEM voi.

Binecuvântări și recunoștință pentru marele serviciu pe care îl aduceți lui Gaia și întregului Sistem Solar care tânjește să se aprindă în Iubirea Necondiționată și în Lumina Multidimensională.

Arcturienii și Federația Galactică a Luminii.

http://dincolo-de-mine-sunt-eu.blogspot.ro/2014/10/transmisii-arcturiene-catre-emisarii_27.html

A venit timpul ....

Mesaj de la Grupul Arcturian 26 Octombrie 2014

Mesaj primit prin Marilyn Raffaelle

Salutări dragilor,

În aceste momente de confuzie pentru atât de multă lume, noi vedem o mare lumină care strălucește cu putere. Multe lucruri de care voi nu sunteți conștienți au loc pentru că haosul acționează pentru a aduce o schimbare în conștiința multora, care altfel nu s-ar fi deschis la schimbare. Condiția umană se teme de schimbare, găsind un sentiment de securitate în identificare, oricât de incomodă, dureroasă sau depășită ar fi aceasta.

Cei care experimentează situații haotice, au fost în cea mai mare parte de acord încă dinaintea încarnării lor să ia parte la unele experiențe care ar putea fi necesare pentru a ajuta la schimbarea conștiinței globale. Prin aceasta ei își completează karma personală servind în același timp în a ajuta la trezire și la schimbarea în conștiința globală. Nu orice experiență haotică este pre-planificată. Sunt momente în care un suflet devine atât de copleșit de viața de pe pământ încât își uită contractul făcut înainte de naștere și se dezlănțuie în moduri care sunt dăunătoare altora și lor înșiși.

Dorim să vorbim din nou despre iubire, să examinăm energia iubirii ca Unime, deoarece înțelegerea Iubirii este fundamentul pentru ascensiune. În general lumea este confuză în ceea ce privește Iubirea și manifestă acest lucru în exterior prin concepte și credințe bazate pe sisteme personale. Noi am spus de multe ori că Iubirea este energia de legătură a UNULUI manifestat ca cei mulți și ea este veșnic prezentă, fie că este recunoscută și acceptată, fie că nu.

Iubirea nu vine și pleacă. Ea poate fi negată și i se poate opune rezistență, dar ea este întotdeauna prezentă, fie că vă place fie că nu. Sunt unii care cred că pot ascunde sau oferi iubirea și că conceptele trei dimensionale ale iubirii pot fi manipulate, dar aceasta nu este Iubire. Iubirea este Conștiința Divină Omniprezentă și atunci când un individ trece prin ignoranță sau prin alegerile liberului arbitru, el poate ignora acest lucru, experimentând manifestările separării.   

Voi sunteți creatori, voi vă creați propriile voastre experiențe în acord fie cu o stare de conștiință iluminată, fie cu una ignorantă. De Iubire/Unime nu poți fugi, pentru că ea este realitatea – tot ceea ce există, interpretat din punct de vedere fizic, emoțional și mental în conformitate cu sistemul de credință al cuiva.

Examinați cu atenție orice convingeri persistente pe care le-ați mai putea deține în continuare în ceea ce privește iubirea și recunoașteți influențele exterioare ce provin din media, de la prieteni, obiceiuri sau experiențe care pot contribui la orice concepte mai dețineți. Întrebați-vă ”Ce din ceea ce cred mă face să simt în acest fel?” Pentru multe va fi nevoie de o examinare profundă și sinceră pentru a fi descoperite.

Recunoștința este o fațetă a Iubirii, reflexia energiei iubirii care curge în afară. Practicați recunoștința pentru fiecare lucru din viața voastră, deoarece chiar și cea mai mică revărsare de recunoștință vă ajută să depășiți conceptele și să intrați în fluxul iubirii. Permiteți-vă să primiți, știind că sunteți demni pentru a primi. Iubirea nu poate fi pusă într-o cutie care să fie deschisă numai la anumite ocazii – ocazii care cer un anumit simț material de vrednicie a iubirii.

Iubirea este energia omniprezentă a Conștiinței Divine care este Una. Adeseori atunci când cineva comite unele acte flagrante împotriva cuiva, ”victima” va declara ”Am iertat această persoană”, în timp ce în interior va continua să aibă o atitudine de indignare justificată față de acea persoană și actul comis de aceasta. Acest lucru este perfect de înțeles în conștiința trei dimensională a dualității și a separării, dar voi nu mai sunteți în această stare de conștiință și trebuie să începeți să trăiți din sentimentul mai înalt a ceea ce voi știți. Adevărul trebuie trăit, nu doar vorbit despre el în timpul mesei de cină.  

Vă rugăm să înțelegeți că noi nu spunem că cei care comit crime nu ar trebui să fie trași la răspundere pentru asta, pentru că acesta este nivelul la care ei înțeleg, ceea ce noi spunem este că voi sunteți suficient de evoluați acum pentru a vedea aceste lucruri dintr-un punct de vedere diferit.

Iertarea și recunoașterea Luminii Divine în tot ceea ce este viu nu este o muncă pentru cei slabi de inimă, este extrem de dificil să renunți la propria-ți dreptate atunci când ești greșit înțeles sau victimizat. Cu toate acestea, cu cât mai mult integrați adevărul, cu atât mai mult veți începe să vedeți prin aparențele umane și să recunoașteți orice reminiscențe ale conceptelor trei dimensionale pe care voi personal le-ați mai putea deține. Viața devine mai ușoară pentru că experiențele lumești nu mai rezonează cu energia voastră.

Faceți-vă timp pentru a vă examina cu grijă și sinceritate sistemul de credințe. Comparați orice concepte pe care le-ați mai putea deține cu adevărul pe care îl știți acum în ceea ce privește Iubirea.

Situațiile karmice dintre indivizi pot fi duse la bun sfârșit odată pentru totdeauna prin intermediul Iubirii Divine chiar dacă una dintre persoanele implicate nu alege să participe. Prima dată recunoașteți că cealaltă persoană este o Ființă Divină chiar dacă aceasta nu știe sau nu vrea să știe acest lucru despre sine însuși. Trimiteți-i apoi lumină și intenționați în mod conștient ca orice corzi energetice negative care s-au putut crea între voi să fie îndepărtate în mod iubitor dar permanent. Multe relații karmice vechi vin acum spre conștientizare în acest moment, deoarece este necesar să le depășiți dacă doriți să evoluați.

Legăturile karmice sunt recunoscute cu ușurință atunci când în viața voastră există o persoană sau mai multe persoane cu care vă simțiți mereu a fi desincronizați, nu vă plac sau le opuneți rezistență într-un fel. De multe ori acestea sunt o rudă, rezultatul alegerilor făcute înainte de naștere de către amândoi în scopul de a activa și apoi curăța vechile reziduuri energetice. Corzile energetice se pot dezvolta și prin prea multă ”iubire” și atașament față de un altul, și acestea trebuie, de asemenea, să fie șterse. Cele mai multe legături energetice se dezvoltă și apoi se consolidează de-a lungul mai multor vieți și le-ați adus cu voi și în această viață. Acum este momentul să le îndepărtați lăsându-vă libertatea de a evolua.   

Sunteți pregătiți pentru a vă adapta fin credințele legate de iubire, trecând de la conceptele unei societăți prinse în credința că binele unei persoane este în afara ei în persoane, locuri sau lucruri. Asta nu înseamnă că voi nu puteți avea relații sănătoase fericite, dar înseamnă că relațiile adevărate apar numai după ce cineva a depășit ”nevoia” unei relații înțelegând faptul că este complet cu sau fără un altul. Aceste parteneriate se nasc prin alegerea ambelor părți, purtând un respect reciproc unul pentru individualitatea celuilalt și nu se bazează niciodată pe nevoie, judecată, nesiguranță sau credința că unul dintre ei este jumătate dintr-un cuplu.

Iubirea este curgerea naturală a unei conștiințe care-și realizează plinătatea și completitudinea în virtutea Unimii, dragilor. În această stare de conștiință nu vă mai uitați la alții care să vă completeze. Încetați să vă permiteți să fiți validați de păreri exterioare vouă. Începeți să știți că în realitate voi sunteți compleți și întregi și că părerile lumii sunt irelevante. Știți că nu puteți fi niciodată separați de cine și ceea ce voi sunteți – NICIODATĂ. Acest lucru nu înseamnă să ignorați bunul simț sau defectele umane care este necesar să fie văzute, ci înseamnă că în inima voastră voi începeți să vă identificați cu adevăratul vostru Sine mai degrabă decât cu sinele ego.

O realizare a IUBIRII vă permite să iubiți în mod liber lumea pentru că acum voi sunteți capabili să vedeți prin imaginile exterioare. Acum este un timp puternic și o profundă realizare a Iubirii este linia de jos a ascensiunii. Nu mai există etichete, nu mai sunt rețineri în timp ce decideți cine este demn și cine nu de iubire. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să simțiți emoția iubirii pentru toți răufăcătorii din lume, ci înseamnă că este necesar să apară înțelegerea că aceste suflete care nu s-au trezit încă, sunt și ele Ființe Divine. Vizualizați un diamant în inima fiecărei persoane pe care o întâlniți sau de care deveniți conștienți, chiar dacă ar putea fi unul foarte mic.

Sunteți pregătiți să intrați mai adânc în înțelegerea voastră – trăind, mișcându-vă și avându-vă ființa în Iubirea adevărată.

Noi suntem Grupul Arcturian 10/26/14


link catre articolul original

Traducere Monica Poka

http://dincolo-de-mine-sunt-eu.blogspot.ro/2014/10/mesaj-de-la-grupul-arcturian-26.html

Fa-ti timp


Impreuna putem face lumea mai buna! Fa-ti timp sa iubesti (Poveste)                                              Un video creat de Codrin Condrea! Grafic designer

27 oct. 2014

Emotia

                               Cercul emoţiilor
Conceptul de "emoţie" este asemănător celui de "timp": dacă nu ne întreabă nimeni, ştim ce este, dacă suntem însă întrebaţi, nu ne găsim cuvintele... Problema este atât de obscură, încât nu există definiţii şi clasificări definitive, deşi atât filozofii, cât şi psihologii s-au aplecat asupra acestui subiect dintotdeauna.

Conceptul de "emoţie" este asemănător celui de "timp", dacă nu ne întreabă nimeni, ştim ce este emoţia, dacă suntem însă întrebaţi, nu ne găsim cuvintele pentru a formula un răspuns. Problema este atât de obscură, încât încă nu există definiţii şi clasificări definitive pentru "emoţie", deşi atât filozofii (ca Aristotel, de pildă), cât şi psihologii s-au aplecat asupra acestui subiect dintotdeauna.
Probabil că principala dificultate a definirii şi înţelegerii emoţiilor ţine de faptul că acest concept nu este la origine un termen ştiinţific, cu o definiţie precisă, ci un construct popular. Cercetătorii au sarcina dificilă de a descoperi ce vor să spună oamenii atunci când fac apel la aceste experienţe subiective numite emoţii şi care sunt mecanismele de funcţionare ale acestora.
O altă dificultate în calea unei ştiinţe precise a emoţiei o reprezintă limbajul în sine. Nu toate limbile au acelaşi set de termeni pentru a identifica emoţiile. În cazul limbii române este cunoscut cazul cuvântului "dor", care, după analiza unui mare gânditor cum a fost Constantin Noica, are trăsături unice şi este de netradus în alte limbi. Cum cuvintele sunt vehiculele prin care exprimăm emoţiile, putem vorbi de "emoţii româneşti", "emoţii americane", "emoţii franţuzeşti" etc. Emoţiile, fiind parte specifică a naturii umane, sunt prezente în limbaj în construcţii diverse, unele extrem de complicate ca mesaj şi sub aspectul analizei sensului, ca "mă doare sufletul", "îmi plânge inima" etc. Obişnuiţi cu ele, înţelegem sensul lor, dar trebuie să recunoaştem că este foarte greu să ştim care sunt simţămintele unei persoane care ni se plânge că "o doare sufletul". Emoţia este o experienţă strict personală, greu de cuantificat în vreun fel.
Dacă o să încercaţi să citiţi dicţionarul (îl puteţi încerca pe cel afişat pe coloana din dreapta a site-ului) pentru a vedea cum este definită emoţia în diversele dicţionare ale limbii române, veţi observa, credem, pe de o parte că definiţiile diferă de la dicţionar la dicţionar, iar pe de altă parte că acestea nu sunt lămuritoare. Dacă dorim totuşi să identificăm acel ceva care pare a fi numitorul comun al definiţiilor, cred că am putea spune că emoţia este e reacţie mentală conştientă însoţită de modificări fiziologice şi de comportament. Nu lămuritor definitiv, dar suficient cât să ne facem o idee.
Cum nu ne-am propus să lămurim noi problema definirii emoţiilor, vom continua prin a oferi diverse clasificări ale acestora, pentru a ne face o idee asupra modului în care psihologii se raportează la emoţii.

PAUL EKMAN ŞI EMOŢIILE UNIVERSALE
Psihologul american Paul Ekman  de la Universitatea California (expert în studiul emoţiilor, manifestărilor acestora şi în studiul mecanismului minciunii), pe baza rezultatelor unor îndelungate cercetări pe toate continentele, arată că există 4 expresii faciale care pot fi recunoscute de orice persoană aparţinând oricărei culturi de pe planetă: frica, mânia, tristeţea şi bucuria. Universalitatea acestor manifestări poate fi tratate drept un puternic indiciu că aceste 4 emoţii sunt emoţii fundamentale, ce ţin de natura umană.
Primul care a constatat caracterul universal al emoţiilor a fost Charles Darwin, folosind această idee pentru a susţine teoria evoluţionistă,  motivând că emoţiile reprezintă modele de reacţie mentală întipărite în sistemul nervos.

CLASIFICAREA EMOŢIILOR DUPĂ DANIEL GOLEMAN
Psihologul Daniel Goleman (cunoscut în special pentru cercetările sale privind inteligenţa emoţională), face următoarea clasificare a emoţiilor:


Mânia
Tristeţea
Frica
Bucuria
Iubirea
Surpriza
Dezgustul
Ruşinea

Furia
Supărarea
Anxietatea
Fericirea
Acceptarea
Şocul
Dispreţul
Vinovăţia
Resentimentul
Mâhnirea
Nevozitatea
Uşurarea
Prietenia
Mirarea
Aversiunea
Jena
Exasperarea
Îmbufnarea
Preocuparea
Mulţumirea
Încrederea
Detestarea
Supărarea
Indignarea
Melancolia
Consternarea
Binecuvântarea
Amabilitatea
Repulsia
Remuşcarea
Vexarea
Mila de sine
Neînţelegerea
Încântarea
Afinitatea
Umilinţa
Animozitatea
Singurătatea
Îngrijorarea
Amuzamentul
Devotamentul
Regretul
Irascibilitatea
Disperarea
Teama
Mândria
Adoraţia
Ostilitatea
Deprimarea
Spaima
Plăcerea senzuală
Dragostea
Ura
Groaza
Răsplata
Mila
Fobia
Satisfacţia
Panica
Extazul

Goleman afirmă că pe baza emoţiilor se formează predispoziţiile (ori, am spune noi, starea de spirit), care sunt mai puţin evidente/intense ca emoţiile, dar au o durată mai mare. Dincolo de predispoziţii sunt temperamentele, tendinţa de a-ţi aminte anumite emoţii şi care defineşte/determină comportamentul general al persoanei în anumite conjuncturi.

CERCUL EMOŢIILOR DUPĂ ROBERT PLUTCHIK
Psihologul american Robert Plutchik a creat în 1980 "cercul emoţiilor", care constă din 8 emoţii fundamentale şi 8 emoţii complexe, formate din câte două emoţii fundamentale. Emoţiile fundamentale pot fi observate pe cercul al doilea din imagine şi incluse în tabelul de mai jos, pe când emoţiile complexe sunt cele trecute pe fundal alb: optimism, dragoste, supunere, înfiorare, dezaprobare, remuşcare, dispreţ şi agresivitate.

Emoţii fundamentaleEmoţiile opuse
BucurieTristeţe
ÎncredereDezgust
FricăMânie
SuprizăAnticipaţie
TristeţeBucurie
DezgustÎncredere
MânieFrică
AnticipaţieSurpriză

LISTA EMOŢIILOR DUPĂ W. GERROD PARROTT
În cartea sa "Emoţiile în psihologia socială", publicată în anul 2001, psihologul W. Gerrod Parrott stabileşte următoarea listă a emoţiilor:

Emoţie primară
Emoţie secundară
Emoţii terţiare
DragosteAfecţiuneAdoraţie, afecţiune, dragoste, atracţie, grijă, tandreţe, compasiune, sentimentalism
Dorinţă (sexuală)Excitaţie, dorinţă, pasiune, infatuare
PasiunePasiune
BucurieVeselieAmuzament, extaz, jovialitate, plăcere, jubilare, satisfacţie, euforie
EntuziasmEntuziasm, zel, înfiorare, euforie
SatisfacţieSatisfacţie, plăcere
MândrieMândrie, triumf
OptimismSperanţă, optimism
ÎncântareÎncântare
UşurareUşurare
SurprizăSurprisăUimire, surprindere, stupefiere
MânieIritareIritare, agitare, ţâfnă
ExasperareExasperare, frustrare
FurieMânie, furie, ostilitate, ferocitate, batjocură, acreală, dispreţ, resentiment, respingere
DezgustDezgust, repulsie, dispreţ
InvidieInvidie, gelozie
TorturăTortură
TristeţeSuferinţăSuferinţă, agonie, durere
TristeţeDepresie, disperare, neajutorare, nefericire, durere, melancolie
DezamăgireDezamăgire, anxietate
RuşineRuşine, vină, regret, remuşcări
IndiferenţăAlienare, izolare, indiferenţă, singurătate, înfrângere, jenă, umilire, insultă
SimpatieSimpatie, milă
FricăOroareAlarmă, şoc, frică, groază, teroare, panică, isterie
NervozitateAnxietate, nervozitate, tensiune, nelinişte, îngrijorare, tristeţe

După cum puteţi vedea din clasificările oferite mai sus (există multe altele), nu există răspunsuri clare. Dezbaterea felului în care trebuie clasificate emoţiile continuă...

 http://www.scientia.ro/homo-humanus/51-psihologie/468-ce-sunt-si-care-sunt-emotiile.html