11 mar. 2014

Eliberarea de familia în care v-ați născut

                        
Dragi prieteniîmi face o mare plăcere să fiu din nou cu voiVoi toţi sunteţirăzboinici curajoşiPrezenţa voastră într-un corp fizic astăzi pe Pământ vorbeşte despre marele vostru curaj şi disponibilitatea de a face faţă întunericuluidin înăuntru şi de afară şi de a vă răspândi lumina asupra lui, lumina conştiinţei voastreSunteţi războinici în sens spiritual şi armamentul vostru constă atât dincompasiune cât şi din discernământNu trebuie să învingeţi temerile şi iluziilerealităţii voastre numai prin iubire şi compasiuneAceste calităţi esenţiale,predominant feminine trebuie să fie completate de calităţile masculine ale clarităţiişi discernământuluiCompasiunea vă permite să percepeţi esenţa de lumină înorice expresie a dualităţiiide exemplu să recunoaşteţi lumina sufletului cuiva, chiardacă personalitatea sa este plină de negativitateDiscernământul vă face conştienţi de prezenţa energiilor fricii şi a celor legate de putere sub orice formă apar ele şi vă permite   distanţaţi de elesă le lăsaţi să plece din câmpul vostru energetic.

Pentru a şti cine sunteţi trebuie să vă eliberaţi de ceea ce nu sunteţi.Discernământul vă ajută să vă eliberaţi de ceea ce nu sunteţiDiscernământul este"energia sabiei", energia care vă ajută să vă setaţi limitele şi să vă găsiţi propriul drumEu o numesc energia masculină şi este o completare necesară pentrucalităţile feminine ale înţelegerii şi iertării. Subliniez importanţa "sabieidiscernământuluiîn acest mesajpentru că este foarte relevantă pentru problemape care o vom discuta astăzi.

Astăzi, aş dori  vorbesc despre relaţia voastră cu părinţii şi cu familia voastră biologică în general. Când voi intraţi pe o cale a creşterii spiritualeaceastă problemă va fi la un moment dat în prim-planul atenţiei voastre.

Am putea privi naşterea voastră într-un corp fizic ca o cădere în întuneric dacă o disociaţi de orice noţiuni de păcat sau vinovăţieProcesul naşterii este de fapt oadevărată plonjare în adâncul pe care în mod conştient l-aţi ales din careva parte asufletului vostruDin esenţa sufletului vostru aţi decis  luaţi asupra voastrăaceastă prezentă încarnareşi aţi simţit încrederea şi perseverenţa necesară pentru"îndeplinirea misiunii". Totuşi în momentul în care aţi plonjatca să spunem aşa,voi aţi fost înmuiaţi într-o stare de non-cunoaştereo stare de necunoaşteretemporarăDe îndată ce aţi intrat în realitatea materială a pământuluiconştiinţa voastră a devenit învăluită sau hipnotizată de anumite iluzii care nu sunt altcevadecât obiceiurile adânc ancorate de majoritatea oamenilor de pe pământAceasta este plasa care este ţesută în jurul vostru.

Când intraţi în viaţa de pe pământmemoria  "celeilalte părţi" este încă proaspătăşi vieDar voi nu aveţi cuvinte să o exprimaţinici o modalitate de a comunicaadevărul despre ealucrurile simple cum ar fi iubirea necondiţionată şi siguranţacare vă înconjoară oriunde mergeţiEnergia de Acasă este încă evidentă pentru voi,aşa cum este pentru peşti apaDar apoi intraţi în lumea fizică şi în realitateapsihologică a părinţilor voştri. Voi ajungeţi la eidorind să păstraţi viu acel sentiment de Acasă dar se pare că sunteţi izolaţică este o plasă aruncată în jurul"părţii peştedin voiAceasta este trauma naşterii, care are nu numai aspectefizice ci şi aspecte profund spirituale.

Plasa care vă prinde când cădeţi este ţesută în principal din modul de a fi al părinţilor voştriconcepţiile lor de bază asupra vieţiimodul în care se raportează la ei înşişisperanţele şi dorinţele lor pentru voiCând v-aţi născutconştiinţa colectivă de pe pământ era încă în strânsoarea conştiinţei bazate pe ego, la fel cumeste şi acumVremurile sunt în schimbaredar există un fel de stadiu incipient încare lucrurile au nevoie de timp pentru a câştiga un avânt înainte ca schimbarea realăfundamentală să devină un fapt actual determinatÎn prezent sunteţi încă înaceste etape de începutşi munca interioară pe care o faceţi este vitală în acest sensDeci, atunci când aţi intrat pe pământaţi intrat într-o realitate dominată deconştiinţa bazată pe ego şi v-aţi familiarizat cu ea prin energia părinţilor voştri.

Când aţi intrat în realitatea conştiinţei bazate pe ego reprezentată de părinţii voştri, aţi avut de- a face cu un număr de iluzii generalizatedintre care aş dori să le numesc pe cele trei mai importante.

1.   Pierderea măiestriei

Prima iluzie este
 iluzia pierderii măiestrieiAceastă iluzie vă face să uitaţicând creşteţi şi deveniţi adulţică sunteţi creatorul a tot ceea ce se întâmplă în viaţa voastrăCei mai mulţi oameni nu recunosc că ceea ce li se întâmplă în viaţă estepropria lor creaţieEi de multe ori simt că sunt o victimă a " marilor puteri ", care le fac şi le modelează viaţa . Aceasta este pierderea măiestriei.

2.   Pierderea unităţii

Prin plonjarea în conştiinţa umană colectivă, portretizată de părinţii voştri, veţi pierde de asemenea sentimentul de unitate cu tot ceea ce este viuRealizarea de bază a "unităţii tuturor lucrurilor" este lent filtrată afară de conştiinţa voastră.Sunteţi încurajaţi să vă construiţi propriul vostru egoÎn conformitate cu conştiinţabazată pe egosuntem cu toţii în esenţă fiinţe distincteluptând pentru propria noastră existenţăluptând pentru supravieţuirehrană şi recunoaştereNi se pare că suntem limitaţi la propriul nostru corp şi blocaţi în realitatea noastrăpsihologică proprie cu nici o legătură reală şi deschisă cu "celălalt." Aceasta esteiluzia separării şi sentimentul tragic al singurătăţii care o însoţeşte.

3.   Pierderea iubirii

Şi apoi mai este pierderea iubiriiadică  a sentimentului de bucurie necondiţionatăşi de siguranţă, care apartine cu adevărat inimii voastre ca un drept natural prinnaşterePe măsură ce intraţi în  planul pământului unde energia iubirii nu este deloc evidentăîn mod treptat începeţi să confundaţi iubirea cu tot felul de energii care nu sunt iubirecum ar fi admiraţiabogăţia sau dependenţa emoţională.Aceste noţiuni confuze de iubire vă afectează relaţiile şi practic vă fac să căutaţi în permanenţă în afara voastră ceva pentru a recâştiga acel sentiment de iubire necondiţionată care este de fapt adânc în interiorul vostru.

Cum vă afectează pe voi aceste iluzii sau pierderi depinde de energia specifică acasei voastre părinteşti şi de mediul familialÎn general, conştiinţa părintească este un amestec de ego şi inimă, de teamă şi de lumină. Există anumite domenii în carepărinţii voştri sunt susceptibili de a fi foarte ataşaţi de sau cuplaţi cu iluziilemenţionate mai susDar din alte puncte de vedere ei pot fi destul de luminaţide exemplu prin faptul că au experimentat  suferinţa şi creşterea interioară în unele zone care le-au deschis inimileModul specific în care aceştia sunt blocaţi în iluziileconştiinţei bazate pe ego este diferit pentru fiecare părinte sau familie.

Atunci când intraţi în această configuraţie specifică a energiilor care alcătuiescfamilia în care v-aţi născutconştiinţa voastră este larg deschisă cu încă un abia simţit sentiment al limitelor personaleCa şi copilvoi luaţi din energiile părinţilor voştri totulca o amprentă de bază, care are un efect profund asupra modului în care experimentaţi lucrurile mai târziuNu există niciun filtru încăAceasta se întâmplă doar mult mai târziu, când deveniţi conştienţi de voi ca voi înşivă,aproximativ în timpul pubertăţii, când vă dezvoltaţi conştiinţa necesară pentru acerne totuşi aceste energii şi să aflaţi ce simţiţi a fi bine şi natural pentru voi şi ce nu.

La început  ataşaţi foarte puternic de paradigma părinţilor voştri, şi apoi cumcreşteţi mai mari şi câştigaţi mai multă conştiinţă de sineîncepeţi să văchestionaţi părinţii din perspectiva în care vedeţi voi lucrurile în căutarea propriului vostru simţ al identităţiiAcest proces de creştere psihologică este foarteasemănător cu trecerea de la conştiinţa bazată pe ego la conştiinţa bazată peinimă. Stadiile naturale ale vieţii pe pământciclurile biologice şi psihologice şi anotimpurile,sunt corelate cu etapele de creştere naturală, în sens spiritual.Tranziţia de la conştiinţa bazată pe ego la cea bazată pe inimă de multe ori merge în paralel cu depăşirea limitărilor, energiile fricii care au controlat familia voastră biologică.

Trauma naşterii cosmice pe care aţi experimentat-o atunci când v-aţi născut casuflet individual (a se vedea capitolul Durerea naşterii cosmice) este într-o anumitămăsură, repetată de fiecare dată când începeţi o nouă viaţă pe pământÎn momentul naşterii voastrepărinţii voştri aparţin energiei de pe pământEi deja s-au adaptat la această dimensiunela legile care se aplică aiciAdeseori, acestea sunt legi limitatoare care nu sunt deloc evidente pentru copilPărinţii reprezintăastfel pentru copil conştiinţa bazată pe ego, energia celor trei iluziiCopilul le întâlneşte în casa părinteascăşi modul în care ele au prins formă în părinţi vorinfluenţa puternic copilul pentru tot restul vieţii sale.

Mai ales în primele trei lunicopilul ia din jurul său foarte profundEnergiilepărinţilor pătrund în conştiinţa copilului nestingherite de gândirea raţională sau deapărarePe de altă parte există încă un "colţ de rai" în memoria sao parte a conştiinţei copilului, care este nealterată de iluziicare cunoaşte iubireamăiestria şi unitatea ca stare naturală a fiinţeiAceastă conştientizare se ciocneşte cuenergiile bazate pe ego din juriar acest  conflict este profund durerosPot facecopilul să vrea să se întoarcă şi să se ducă înapoi "acasă"; aceasta poate provoca ogravă împotrivire faţă de viaţă chiar de la începutAceasta este, de fapt traumanaşterii cosmice repetată din nou.

Cum să gestioneze copilul această coliziune sau conflict al energiilor Cel mai adeseaacesta îşi închide unele părţi din el însuşi sau ea însăşiUnele părţi aleconştiinţei copilului se vor  ascundeCopilul va avea tendinţa de a se acorda cu energiile părinţilorde a se adapta la ele, pentru că este în întregime dependent deei la începutCopilul este într-o stare fizică foarte vulnerabilă şi are o mare dorinţă de a fi hrănit şi iubit de către părinţiAmintirile sale despre starea naturală deunitateiubire şi măiestrie este de fapt darul copilului pentru părinţidar ei sunt adesea în imposibilitatea de a primi acest cadouodată ce au fost învăluiţi deenergia  iluziilorEi sunt astfel incapabili să primească cu adevărat copilul.

Şi părinţii au fost la un moment dat copii, binenţeles, şi au trecut prin acelaşi procesPărinţii nu-şi forţează în mod conştient temerile şi iluziile în copiii lor.Totuşi, ca adulţi au absorbit involuntar multe energii ale conştiinţei bazate pe ego.

În momentul naşterii unui copilpărinţii adesea experimentează o treziretemporarăPrivind cum această mică creatură inocentă iese din pântecele mameise  lumiiatât de deschisă şi de vulnerabilăstârneşte un sentiment profundde veneraţie în aproape oricineAcest moment sacru deschide larg porţile pentruAcasă în conştiinţa părinţilor şi ei - în necunoştinţă de cauză - ajung la miezul divindin interiorul lor care cunoaşte iubirea necondiţionată şi unitateaEi intră pentru o perioadă de timp într-un spaţiu sacruşi simt cine sunt dincolo de iluziiDar de multe ori aceasta este o stare temporară de fericirepentru că după aceea lucrurile se vor aşeza şi vor "reveni la normal". Modul lor de gândire şi de simţire va avea tendinţa de a cădea înapoi în tiparele cu care au fost obişnuiţi. Şi, astfel deschiderea către conştiinţa bazată pe inimă se închide din nou.

Şi ce se întâmplă cu copilul când acesta creşte Cei mai mulţi copii aleg să se adapteze atât de puternic la cadrul parental de referinţă încât ei pierd legătura cuenergia originală a sufletului lor, energie de care au fost atât de conştienţi  la începutul încarnării lorÎn această primă fază a vieţii lor (până la pubertate), ei sunt atât de implicaţi în propria lor focalizare în această lume şi în a obţine dragoste şi atenţie din partea părinţilor lor, încât uită cine sunt ei înşişi.

Cum afectează acest lucru copilul Copilul are o dorinţă neînfrânată de dragoste şi de siguranţă şi atunci când dă peste părţi înfricoşateblocate în energiile părinţilor,el devine confuz din cauza lor. El va experimenta durere şi un sentiment deabandonDar va ascunde aceste emoţii de sine însuşipentru că sunt preadureroase pentru a le realiza pe deplin atunci când se află într-o astfel de stare devulnerabilitate şi de deschidereCeea ce copilul va face va fi să se lege la ochi şi să-şi creeze imagini iluzorii ale iubiriiPentru a supravieţui emoţionalîşi va permitesie însuşi să fie indus în eroare de falsele imagini ale părinţilor, deoarece dacăiubirea necondiţionată nu este posibilăiubirea condiţionată pare mai bună decâtnimicCopilul, în general, se va supune pentru a primi iubirea şi siguranţa de care are nevoie şi de care îşi aduce aminte de AcasăŞi, prin urmare, el va confundaenergiile greşite cu iubireaDe exemplu, va confunda iubirea cu mândria părinţilorpentru anumite realizări ale sale sau cu nevoile emoţionale ale părinţilor pentru copil.

Ori de câte ori copilul realizează ceva care-i face mândri pe părinţi iar copilul estefelicitat pentru aceastael poate simţi cum i se deschide inima de bucuria că esteplăcut şi apreciatDar dacă mândria părinţilor nu provine dintr-o sursă de realăînţelegere a copiluluidacă nu se bazează pe aspiraţiile copilulului însuşi ci mai mult pe ceea ce societatea aşteaptă de la copilatunci mândria este într-adevăr ca o otravăCopilul este recompensat ca să trăiască după standarde externeîn careiubirea înseamnă ca acestea să intre în contact cu standardele interioare ale copilului  cu ceea ce ei doresc să realizeze în această viaţă pentru ei înşişiAtunci când atenţia este în mod sistematic axată pe realizările exterioarecopilul va fipăcălit să creadă  realizarea este egală cu iubirea şi el va tinde să-şi creascăconştiinţa vinovăţiei atunci când nu face "ceea ce este bine", ceea ce ar trebui să facă în conformitate cu standardele externe. Ca adultel poate deveni o persoană care nu-şi dă seama atunci când limitele sale au fost depăşite sau când lucreazăprea din greuEl va afla că pur şi simplu simte nevoia de realizări tot timpul, şi nuînţelege de ce a munci din greu a devenit o dependenţă.

O altă denaturare a adevăratei energii a iubirii este atunci când copilul începe săconfunde iubirea cu dependenţa emoţionalăMulţi copii se simt iubiţi atunci cândse simt necesari părinţilor lorEi simt cu adevărat o gaură în inima părinţilor loro gaură pentru că părinţii nu au avut grijă de ei înşişişi atunci când apare copilulel se oferă ca un părinte substitutEl încearcă să le ofere părinţilor iubirea şi sprijinulcare le lipsesc în interiorÎn acest felel vrea să placă părinţilor şi să obţină iubirea de care are atât de mare nevoieDar acest tip de serviciu nu este iubiredesigur.Este o încurcătură periculoasă de energii care vor crea o mulţime de dificultăţi mai târziu, atât în ​​relaţia dintre părinţi şi copil cât şi în relaţiile intime în care copilul va intra ca adult.

Mulţi părinţi au experimentat o lipsă a iubirii necondiţionate în propria lor copilărieEi nu au fost cu adevărat primiţi nici de către părinţii lorAcest lucru alăsat în fiinţa lor o durere adânc înrădăcinată şi un sentiment de abandon. Atunci când la rândul lor au un copil, ei îl îmbrăţişează cu sentimente amestecatePe de o parteeste o iubire autentică în ei, dar pe de altă parte, este nevoia subcoştientă"de a compensa pierderea".  Părinţii adeseori încearcă să-şi vindece propriile lorrăni emoţionale prin relaţia cu copilul lor . Atunci când fac acest lucru inconştient, ei folosesc copilul ca pe un părinte substitut – copilul trebuie să le dea iubirea careatât de dureros le-a lipsit în propria lor copilărie.

Atunci când se întâmplă acest lucrumesajele "Te iubesc" şi "Am nevoie de tineseamestecă complet pentru copilEnergia copilului nu va mai fi a lui proprie,deoarece se va simţi absorbit de nevoia părinţilor, şi această absorbţie îl va face pe copil să se simtă bine! Îi va da un fals sentiment de siguranţă, care în momentul în care copilul devine adult îl va face să se simtă profund iubit de cineva atunci când energia lui este epuizată şi deţinută de această persoanăEl se va simţi iubit şi apreciat atunci când îşi extinde limitele pentru a da cât de mult poateEl vainterpreta dependenţa emoţionalăchiar şi gelozia şi posesivitatea ca o formă de dragoste întrucât aceste energii îi sunt diametral opuseAceastă pierdere tragicăde sine se naşte din asocierea iubirii cu nevoia.

Până în prezent, am subliniat că, atunci când veniţi pe pământ ca şi copilsunteţi scufundaţi într-un "ocean de totală uitare," o reţea de iluzii care la început pare a prinde de-a bineleaCu toate acestea la nivel de sufletvoi conştient vă permiteţi să fiţi conduşi greşitAdânc în interiorul vostru, atunci când vă încarnaţi pe pământaveţi încrederea că veţi găsi soluţia şi calea de ieşireEste misiunea voastră să găsiţi calea de ieşire din iluzii şi de a aduce în lume "energia soluţiei,"energia iubirii şi clarităţii , disponibilă celorlalţi.

În anumite momente din viaţa voastră vor exista oportunităţi şi posibilităţi care vă vor ajuta să vă îndepliniţi această misiunePe măsură ce creşteţi veţi întâlnianumite persoane sau situaţii, care vă vor invita sau vă vor provoca să aflaţi cine sunteţiVeţi fi împinşi uşor saudacă sunteţi încăpăţânaţiviolent provocaţi deviaţă pentru a dezlega nodul ".  Va trebui să vă eliberaţi de imaginile false ale iubirii care au fost parte a educaţiei voastre, parte din energia părinţilor voştri.Acest lucru poate declanşa o criză de identitatesimilară cu ceea ce a fost descris înprima parte a acestei cărţi ca primă etapă în tranziţia de la ego la inimăS-ar părea nimic nu mai e sigur şi că tot ceea în ce aţi crezut este sub controlÎntr-adevăr,sufletul vostru nu va lăsa nici o piatră neîntoarsă pentru a  aduce acasăSufletul vostru va bate neîncetat la uşa voastră până când vă deschideţi şi vă setaţi voi înşivă liberi .

În viaţa voastră sunt mereu adaptate evenimente majore pentru a vă oferioportunităţi de a creşte şi de a redeveni cine suntetiDar este nevoie de curaj şi determinare pentru a ajunge la partea de jos a acestei căutări şi de a recăpătaenergiile copilului nou-născutnealterate de iluziile pierderii măiestrieiiubirii şiunităţii. Vă veţi găsi probabil în opoziţie cu energia sufletului vostru pentru o vreme, pentru că vă poate duce razna faţă de ceea ce consideraţi normal şi binepentru voiSufletul vostru vă poate părea ca un oaspete capricios, faţă de felul în care aţi fost obişnuiţi cu felul de a fi al lumiifelul de a fi al familiei în care v-aţi născut.

Este nevoie atât de energia masculină a conştiinţei de sine şi de discernământ cât şide energia feminină a iubirii şi a înţelegerii pentru a  elibera de conştiinta bazatăpe ego. În ceea ce-i priveşte pe părinţii voştridiscernământ înseamnă să vădistanţaţi de energiile fricii şi limitării care v-au hrănitAmintiţi-vă de importanţa"energiei sabieipe care am menţionat-o la începutPentru a vă elibera în sens spiritual de familia în care v-aţi născut, va trebui să puteţi face distincţia întreenergia lor şi a voastră şi trebuie să fiţi capabili să "tăiaţi corzile", care vă limiteazăşi  sufocă.

Aceasta nu presupune în primul rând să vă exprimaţi furia şi frustrarea faţă de părinţii voştri sau să le spuneţi unde au greşit în ceea ce vă priveşteAr putea fi un lucru bun uneori să încercaţi să le clarificaţi poziţia voastră cu privire la unelechestiuni sau sentimente ale voastre despre eiDar, în multe cazuriaceştia nu pot înţelege ceea ce voi încercaţi să le spuneţiEi nu pot rezona cu partea din voi careeste "diferită" şi în contradicţie cu perspectivele lor asupra vieţiiEliberarea delegăturile cu energiile părinteşti înseamnă, în primul şi în primul rând eliberarea deenergiile şi emoţiile din propria voastră minteEste vorba despre a căuta în interiorul vostru şi a afla în ce măsură sunt implicate în viaţa voastră iluziile săditede părinţii voştri , al lor ”fă” şi ”nu face”, care s-au bazat pe frică şi judecată.

Odată ce v-aţi clarificat aceste lucruri şi  permiteţi   eliberaţi de eleveţi filiberi să-i iertaţi şi să "părăsiţi casa părintească cu adevărat. Aceasta este posibilnumai după ce vă retezaţi corzile la nivel interior şi vă asumaţi responsabilitateapentru viaţa voastră , numai atunci puteţi cu adevărat să-i lăsaţi pe părinţii voştrisă fieVeţi putea spune în mod clar "nu"  temerilor şi iluziilor lor (sabiadiscernământului), dar în acelaşi timp, veţi vedea că părinţii voştri nu sunt identicicu temerile şi iluziile lorDe asemenea şi ei sunt copii ai lui Dumnezeu care pur şi simplu încearcă să-şi îndeplinească misiunea sufletului lorOdată ce simţiţi acest lucruputeţi simţi inocenţa lor şi îi puteţi ierta.

Într-un anumit fel aţi fost victima părinţilor voştri - părinţii voştri au reprezentatconştiinţa bazată pe ego în copilăria voastră. Temporar şi parţial aţi trăit în conformitate cu iluziile lorÎntr-un fel n-aţi avut de alesca şi copil al lorCu toate acestea transcenderea sentimentului de a fi o victimă este una dintre cele mai puternice descoperiri ce le puteţi avea în viaţa voastrăEa vă face un om liber, atunci când puteţi recunoaşte amprentele energetice profunde din copilărie şi decideţi în mod conştient  care dintre ele vă sunt benefice şi de care dintre eledoriţi mai degrabă să vă eliberaţi. Aceasta este măiestria.

Nu vă veţi mai adapta în mod subconstient la dorinţele şi aspiraţiile părinţilorvoştri atunci când ele nu sunt ale voastre proprii. În acelaşi timpnu vă mai răzvrătiţi împotriva lorPuteţi vedea că imaginile false pe care vi le-au oferit, pur şi simplu nu vă aparţin, şi cu asta aţi terminat. Nu mai simţiţi nevoia să vă judecaţipărinţii pentru împovărarea voastră cu aceste aspectePuteţi fi iubitori şi să discerneţi, în acelaşi timp.

Am putea spune că aţi intrat în conştiinţa bazată pe ego prin părinţii voştri şi aţi depăşit-o  tot prin ei , eliberându-vă de ei prin iubire şi iertare, recunoscându-vă în acelaşi timp pe voi înşivă ca maestrul independent care sunteţi.
  
Lucrătorii în Lumină şi părinţii lor

La acest punct aş dori să vorbesc în special despre sufletele Lucrătorilor în Luminăîn relaţiile lor cu familia în care s-au născutLucrătorii în Lumină adeseori poartă în interiorul lor o misiune în plus în ceea ce-i priveşte pe părinţii lor sau familia în care s-au născut. Când vin pe pământLucrătorii în Lumină au în mod specific intenţia să se trezească, să se elibereze de conştiinţa bazată pe ego şi să planteze seminţeleconştiinţei Christice pe pământMai puternic decât alţiiLucrătorii în Luminădoresc să-i înveţe şi să-i vindece pe alţiiajutându-i să crească către conştiinţa bazată pe inimă.

Din acest motivmulte suflete Lucrători în Lumină  se nasc din părinţi sau în familiicare sunt puternic blocate în realitatea conştiinţei bazate pe egoDeoarece esteintenţia lor să spargă şi să  deschidă tiparele blocate şi rigide ale energiei părinţilor lorLucrătorii în Lumină sunt atraşi ca de un magnet de "situaţiile problemă", încare energia este stagnantăca într-o alee înfundată. Lucrătorii în Lumină vin cu o anumită conştientizare, un anumit sens spiritual, ceea ce îi face "diferiţi", nu se încadrează în aşteptările sau ambiţiile familieiCopilul Lucrător în Lumină cumva,prin ceea ce el radiază sau exprimă ca fiind adevărul luiprovoacă ipotezele de bazădespre viaţă ale familiei. În mod aproape instinctiv el va face totul pentru a puneenergia în mişcare şi a o face să curgă din nou.

În timp ce sufletul Lucrător în Lumină nu doreşte altceva decât să fie de folospărinţilor şi familiei sale, ei l-ar putea privi ca pe o ciudăţenie, chiar ca oaia neagră a familieiCând frumuseţea interioară şi puritatea copilului Lucrător în Lumină nu este recunoscută ca atarede multe ori el se va pierde temporar în emoţiilesingurătăţii şi chiar în depresie.

Când îşi încep încarnareaLucrătorii în Lumină au adânc în ei încrederea că vor găsi calea de a ieşică vor depăşi energia limitată a familiei în care s-au născutCu toate acestea atunci când chiar se nasc pe pământ şi crescei sunt expuşi la aceleaşidileme şi confuzii ca orice alt copilÎntr-un anume sens ei experimentează aceastăconfuzie mai adânc şi mai intensDeoarece ei sunt suflete spirituale conştiente de multe ori mai în vârstă şi mai înţelepte decât părinţii lorei sunt foarte conştienţi de faptul că "ceva nu este în regulă", cu energia din jurul lorLa nivel interior ei sebat cap-în-cap cu energiile părinţilor lorneînţelegând sau nerezonând cu setărileminţii lor sau cu comportamentul lorAcest conflict cauzează un mare necaz în interiorul lor aşa blânzi şi sensibili cum suntEi trebuie să găsească o modalitate de a supravieţui emoţional, de a face faţă faptului că deşi îşi iubesc foarte mult părinţiisunt şi foarte diferiţi de eiAceasta cauzează o mulţime de probleme psihologice înLucrătorii în Lumină variind de la singurătatenesiguranţă şi teamă la dependenţă,depresie şi auto-distrugere.

Astfel, călătoria voastră spre pământ şi spre locurile întunericului în care energia este blocată şi ostilă, nu este lipsită de riscuriEste o misiune periculoasăNu uitaţide ce vă numesc războinici curajoşiDin acest motivvoi sunteţi ca pionierii care se aventurează în teritorii ciudate şi necunoscuteNu există indicatoare sau marcaje.Mediul în care vă începeţi călătoria este ostilă şi nu  simţiţi ca acasăVa trebui săvă creaţi energia de acasă singuridoar cu sentimentele voastre proprii şi cuintuiţia voastră ca busolăCa Lucrători în Luminăsunteţi nişte pioniercare vor să spargă barierele vechilor şi sufocantelor tipare gând şi să elibereze energia blocatăîn interiorSunteţi aproape întotdeauna primul din anturajul vostru care face acest lucruVoi nu vă întâlniţi sufletul vostru pereche decât mai târziuLupta voastră de unul singur este cea care vă defineşte ca războinicul adevărat care sunteţiVa trebui să găsiţi calea de ieşire de unul singur şi, odată ce aţi făcut-o acest lucru va atrage spirite asemănătoare în viaţa voastrăoameni care reflecta starea voastrăde fiinţă trezită.

Lupta solitară prin care voi toţi trebuie să treceţi pentru a vă descoperi lumina este cea mai grea povară pentru voiLa nivel de suflet aţi ales conştient această cale darsă trăiţi în ea ca un copil în carne şi oase este un lucru dureros care vă răneşteprofundVă îndemn să simţiţi şi să recunoaşteţi această durere în voi înşivă,pentru că doar prin conectarea la ea o puteţi transforma şi elibera. Odată ce veţi cunoaşte acel copil rănit din interior, care a purtat crucea alienării pe umerii săifragiliveţi ajunge la esenţa sarcinii voastreCând ajungeţi la esenţăsoluţia este pe aproapeTrebuie doar să îmbrăţişaţi durerea acelui copil cu o conştiinţă pură şi profundăDin această conştiinţă o energie a compasiunii şi a respectului profundva ajunge la copilVeţi ridica crucea doar prin a fi cu voi înşivă şi iubind cu adevăratşi preţuind acea parte din voi care este "diferită".  Acesta este modul în careaduceţi copilul acasă şi vă îndepliniţi misiunea ca pionierii care sunteţi. 

Rezolvarea karmei familiei

Sarcina Lucrătorilor în Lumină în ceea ce priveşte familia în care ei nasc este să devină cine sunt eiFăcând acest lucruei îşi îndeplinesc misiuneaNu este sarcina lor să-şi schimbe familia; nu este treaba voastră să schimbaţi ceva în afară de voi înşivăNu sunteţi aici pentru a face lumea un loc mai bunSunteţi aici pentru a treziŞi daatunci când veţi face acest lucru lumea va deveni un loc mai bun,pentru că lumina voastră va străluci asupra ei şi va aduce ,de asemenea, şi altora bucurie şi iluminareDar nu vă concentraţi asupra lumiifie că este vorba de familia voastră fie de orice altă relaţie în care intraţi.

Adevărata muncă constă în eliberarea de toate acele părţi ale ego-ului bazate pe frică şi iluzie pe care voi le-aţi absorbit atât de adânc în perioada copilăriei. Cunoscând aceste imprimări energetice care parţial v-au creat personalitatea şi să vă eliberaţi de acele părţi care nu vă aparţin este o provocare şi un proces intens. Este ca şi desprinderea foilor de ceapă, este ca şi cum v-aţi naşte a doua oară.

Accentuând profunzimea acestui proces interior, această a doua naştere, Eu nu vreau să vă descurajez. Pe de altă parte aş dori să aveţi un respect profund faţă de voi înşivă. Voi sunteţi cei mai curajoşi războinici pe care îi cunosc. Voi sunteţi pionerii care, prin aprinderea propriei voastre lumini în locuri ale întunericului şi ale ostilităţii , pavaţi calea pentru o nouă conştiinţă pe pământ.

Nu este treaba voastră să aprindeţi lumina în inimile altora. Este treaba lor dacă vor să o facă. Voi puteţi oferi o scânteie, voi puteţi fi un exemplu dar nu sunteţi sub nici o formă responsabili de trezirea altcuiva. Aceasta este important de accentuat mai ales în ceea ce priveşte familia în care v-aţi născut. Ca şi copil adeseori simţiţi instinctiv , şi mult mai conştient ca şi adolescent, că voi trebuie să vă salvaţi părinţii de fricile şi iluziile lor. Mai mult de atât, voi adeseori vă gândiţi că aţi dat greş în această însărcinare. Simţiţi că nu sunteţi pe deplin capabili să vă ajutaţi părinţii în felul în care voi l-aţi prevăzut.

Acest mod de gândire se bazează pe percepţia greşită a ceea ce înseamnă cu adevărat a ajuta şi care este sarcina voastră în ceea ce-i priveşte pe părinţii voştri. În realitate situaţia este următoarea. Încă înainte de a vă naşte aţi început să absorbiţi foarte puternic energia părinţilor voştri ca şi cum ar fi fost a voastră personală. Nu mai puteaţi distinge unde vă terminaţi voi şi unde încep ei. Deoarece voi le-aţi absorbit şi fricile şi iluziile, voi ajungeţi într-o strânsă legătură cu poverile lor emoţionale. Aceste poveri pot fi trecute mai departe câtorva generaţii prin oricare din membrii familiei. Putem vorbi de un aspect karmic aici, ceea ce înseamnă că aceleaşi probleme se repetă din nou şi din nou până când “vraja se rupe“. 

Aceasta voi o puteţi numi karma familiei. Poate fi din cauza problemelor legate de dezechilibrul energiilor feminine sau masculine, energii rezultate din vechi tradiţii sclavagiste, probleme privind anumite boli, etc. Acest tip de povară karmică este rezolvată când energia blocată înăuntru este eliberată şi atunci ea nu mai este trecută generaţiilor viitoare. Karma familiei este rezolvată când cel puţin unul dintre membrii familiei rupe lanţul eliberându-se singur de povara emoţională pe care a absorbit-o în copilărie şi care poate fi chiar până şi în genele sale.

Acel membru al familiei care "rupe vraja" face acest lucru în primul şi în primul rând pentru a se ajuta pe sine. Aceasta presupune a fi concentrat pe creşterea şi expansiunea interioară. Această creştere şi expansiune interioară are efect asupra"energiei familiei". Pentru toţi membrii acelei familii se deschide posibilitatea ca ei să-şi găsească calea şi să se elibereze de acea karmă. Lucrătorul în Lumină care s-a eliberat el însuşi de acest ataşament emoţional deschide o cărare energetică pentru ceilaţi din familia lui. Este rezultatul  muncii lui interioare şi a ceea ce el radiază ca urmare a acesteia, nu prin încercarea sau chiar împingerea altora să se schimbe şi să meargă mai departe. Ceea ce el oferă din punct de vedere energetic familiei în care s-a născut este posibilitatea schimbării. Energia lui oglindeşte posibilitatea schimbării şi asta este tot ceea ce el trebuie să facă.

Dacă membrii familiei o iau pe cărare este în întregime decizia lor. Nu sunteţi voi responsabili pentru şi nici nu depinde de misiunea voastră spirituală dacă alţii decid să se schimbe sau nu. Voi trebuie să vă eliberaţi singuri de povara karmică cu care familia voastră v-a încărcat şi pentru care v-a ridiculizat şi v-a respins, şi atunci misiunea voastră va fi cu desăvârşire încununată de succes. Veţi zdrobi strânsoarea hipnotică a modelelor karmice din linia familiei voastre şi dacă aveţi copii, povara emoţională nu le va fi trecută lor. Aceasta este misiunea sufletului vostru.

Imaginaţi-vă că trăiţi într-o vale care este destul de aridă şi de secetoasă.Toţi din comunitatea voastră vă spun că nu puteţi ieşi din această vale- că ea este tot ceea ce există. Se pare că sunteţi singurul care-şi mai amiteşte că dincolo de această vale există pământuri mult mai bogate şi mai fertile decât acestea. Aşa că după multă chibzuială vă decideţi să vă încercaţi norocul şi să vă căţăraţi afară din acea vale. Căţăratul presupune un formidabil efort şi consum de energie. Nu numai că drumul este foarte prăpăstios, dar nu este nici un indicator sau marcaj care să vă arate pe unde să o apucaţi. Căţărându-vă voi lăsaţi o urmă după voi. La un moment dat ieşiţi din acea vale şi priveliştea care vă apare în faţă vă copleşeşte cu bucurie şi cu un sentiment de recunoaştere. Voi ştiaţi că acolo afară este ceva ce aţi simţit a fi cu mult mai mult acasă decât locul în care v-aţi născut. Entuziast priviţi atent în urmă după familia voastră. Aţi vrea să vedeţi că v-au însoţit şi că se bucură de această mare perspectivă. Aţi vrea să împărtăşiţi cu ei victoria.

Dar nu vedeţi pe nimeni în urma voastră şi când le faceţi semne de departe , ei nu par deloc interesaţi de această călătorie a voastră.

Aceasta este ceea ce frecvent li se întâmplă sufletelor Lucrători în Lumină. Vă rog să nu jeliţi pierderea familiei voastre. Le-aţi făcut un mare serviciu prin faptul că aţi plecat din vale, prin faptul că aţi curăţat drumul şi le-aţi arătat calea. Acea urmă pe care aţi lăsat-o va rămâne acolo şi ea va putea fi folosită într-o bună zi de oricine va vrea să se caţere afară din acea vale. Acea urmă este un spaţiu energetic pe care voi l-aţi făcut disponibil pentru ei.

Construirea acestui drumeag a fost ţelul vostru atunci când v-aţi născut din aceşti părinţi în această familie. Nu a fost scopul vostru să vă faceţi familia să urce sau să o căraţi afară din vale pe umerii voştri! Aceasta nu este sarcina voastră.Oricând încercaţi în mod figurativ să vă trageţi părinţii sau familia afară pe această pantă abrubtă, voi vă împiedicaţi propria voastră dezvoltare şi veţi fi deziluzionaţi şi dezamăgiţi. Nu aceasta este calea dezvoltării şi alchimiei spirituale. Toţi cei pe care îi iubiţi şi cu care aţi vrea să vă împărţiţi lumina ar putea alege să trăiască în acea vale pentru încă un secol sau chiar mai mult. Depinde de ei. Dar într-o bună zi, în timpul lor, ei vor descoperi un mic drumeag care urcă şi se vor gândi : "Hei, ce interesant, haideţi să urcăm şi să încercăm asta;nu ne mai place acolo jos". Şi în sfârşit ei vor porni. Ei îşi vor începe propria lor călătorie de creştere interioară, propriul lor urcuş către lumină. Şi nu este minunat, nu este de nepreţuit faptul că ei găsesc indicatoare de-a lungul drumului, o urmă care să-i suţină către ea ? Vor trece prin propriile lor bătălii, dar ei vor avea un far la dispoziţia lor care le va lumina călătoria. Ca pionier voi aţi curăţat calea printr-un teritoriu sălbatic şi necunoscut şi drumul pavat cu voinţa voastră va fi folosit cu recunoştinţă şi onoare.

Pentru a fi cu adevărat liberi şi pentru a vă recâştiga măiestria ca o fiinţă sprituală independentă, voi trebuie să vă eliberaţi de familia în care v-aţi născut. Voi trebuie să vă eliberaţi de ei nu numai ca şi copil al lor dar şi ca părinte al lor. Lăsaţi-mă să explic această dublă legătură. Copilul din voi are nevoie să se elibereze de speranţa că părinţii îi vor oferi dragoste necondiţionată şi siguranţă. El se va întoarce spre voi pentru aceasta iar voi va trebui să-l ajutaţi să elibereze partea mânioasă, tristă şi dezamăgită a copilului care se simte trădat de părinţii săi. Aceasta este partea copil. Deasemenea aveţi nevoie să vă eliberaţi de partea care vrea să fie părintele părinţilor voştri. Este tipic pentru sufletele Lucrătorilor în Lumină ca la un moment dat cînd cresc, ei să înceapă să se simtă ca şi părintele părinţilor lor. Din cauza dorinţei lor înnăscute de a călăuzi şi vindeca şi a conştiinţei lor spirituale dezvoltate, ei adeseori văd clar fricile şi iluziile părinţilor lor şi vor să-i vindece.

Aceasta vă poate face să intraţi în multe conflicte cu părinţii voştri deoarece dorinţa voastră de a-i ajuta este adeseori împletită cu o nevoie inconştientă de a fi recunoscuţi drept ceea ce sunteţi. Altfel spus, copilul rănit vorbeşte prin voi atunci când încercaţi să vă ajutaţi părinţii şi aceasta este reţeta dezastrului atunci când încercaţi să-i ajutaţi pe alţii prin partea rănită din voi. Voi veţi sfârşi prin a vă simţi şi mai răniţi iar părinţii voştri vor sfârşi probabil prin a fi supăraţi sau confuzi.

A vă elibera de părinţii voştri presupune să vă eliberaţi de orice dorinţă de a-i schimba. Trebuie să înţelegeţi că nu este ţelul vostru să-i conduceţi undeva. Misiunea voastră este să vă ocupaţi de propriul vostru drum- aceasta este totul. După ce v-aţi despărţit cu adevărat de părinţii voştri, v-aţi eliberat de dubla legătură, veţi descoperi că între voi se deschide un spaţiu nou, mult mai liber şi mai deschis. Dacă părinţii voştri încă mai trăiesc, relaţia cu ei poate deveni mai puţin încordată deoarece energiile reproşurilor şi vinovăţiei au părăsit scena. Pe de altă parte, puteţi simţi că nu mai doriţi să-i vizitaţi atât de des. Poate fi o simplă lipsă de interese comune. În orice caz vă veţi simţi mult mai liberi în această relaţie, alegându-vă singuri direcţia în viaţă fără a mai avea nevoie de aprobarea lor sau tendinţa de a vă mânia şi supăra atunci când nu sunt de acord cu voi.

În viaţa voastră  puteţi întâlni oameni care aparţin ” familiei voastre spirituale”. Familia voastră spirituală nu are nimic de-a face cu biologia, genele sau ereditatea. Este o familie a sufletelor asemănătoare. Adeseori voi îi cunoaşteţi din vieţile voastre anterioare în care aţi fost legaţi prin prietenii, iubire sau misiuni comune. Este foarte uşor să mergeţi împreună cu ei pentru că voi împărtăşiţi o asemănare interioară, voi aparţineţi aceleiaşi familii. Voi experimentaţi un fel de întoarcere acasă. Ceea ce vă făcea să vă simţiţi diferiţi şi singuri în preajma altor oameni ,acum, pentru prima dată constituie baza conectării şi recunoaşterii voastre reciproce. Unirea cu familia voastră spirituală este o adevărată sursă de bucurie în viaţa pământească. Cheia pentru a ajunge în acest punct în viaţa voastră este să vă găsiţi propriul vostru drum ”afară din vale” şi să vă recunoaşteţi lumina interioară. Când sunteţi capabili să vă recunoaşteţi propria voastră lumină într-un mediu care nu o reflectă înapoi spre voi, voi deveniţi independenţi şi liberi. Despovăraţi de aspectele karmice ale trecutului vostru, de fricile şi iluziile care v-au ţintuit jos, voi veţi atrage în viaţa voastră relaţii bazate pe iubire şi pe respect şi care vor reflecta divinitatea voastră trezită.

© Pamela Kribbe


Traducere Monica Poka

http://dincolo-de-mine-sunt-eu.blogspot.ro/2014/03/eliberarea-de-familia-in-care-v-ati.html

Niciun comentariu: