3 mai 2014

Transfer energetic

                               
INTRE FIINTELE UMANE TERESTRE SI FIINTELE EXTRATERESTRE


   Exista posibilitatea de a se efectua transferuri energetice, intrefiintele  terestrestre si cele extraterestre. In ce modalitatea se poate efectua aceasta ? Am sa descriu doar una din  multele  posibilitati, si anume metoda practicata de mine, si in cazul meu.
    Persoana , fiinta, spiritul intrupat caruia i se face transferul energetic, este necesar sa fie un  spirit treaz, o fiinta care se afla intr-un anumit grad de evolutie spirituala, incat sa fie constienta ca nu este trupul, ci spiritul. Altfel interventia ar avea rezultate inverse. Adica fiinta nefiind o persoana initiata nu ar percepe si pricepe cum se cuvine transferul de energie si ar trai o teama deoarece nu ar intelege ce i se intimpla si ar trage niste concluzii gresite, concluzii care i-ar cauza si prin care s-ar indeparta si mai mult de lumina cunoasterii.
   Deci cind subiectul caruia i se face transferul energetic este un initiat, si un bun clarvazator, atunci el stie ce are de facut si va proceda astfel:
   Va face o relaxare, dupa care va intra in starea de comuniune cu entitatea superioraa care emite fluxul energetic.  Prin starea de comuniune , de rezonanta vibrationala, cimpurile energetice se intrepatrund prin fluxul energetic emis, indiferent de distantele la care se afla cele doua fiinte, iar prin starea de comuniune se realizeaza transferul energetic.
    Fiinta emitatoare va  emite un flux energetic, iar fluxul energetic, va penetra  biocampul energetic al fiintei captatoare-beneficiare, ca apoi sa-i  patrunda si corpul fizic. Fiinta receptoare va percepe, va trai practic pe viu energizarea, patrunderea energiei in fiinta sa, fluxul energetic umplindu-i si luminindu-i fiinta .  Fiinta receptoare va simti-trai  o stare de beatitudine, de plenitudine care ii umple intreaga fiinta. In acele clipe va trai un extaz, prin care  va percepe si constientiza transferul de energie, prin fluxul care vine de la fiinta emitaoare la fiinta captatoare si beneficiara. Toate acestea se intimpla cind subiectul se afla in starea de relaxare  si rezonanta cu fiinta emitatoarefiintaterestra sau extraterestra.
   Transferul energetic se efectueaza atit intre fiintele terestre cit si intre fiinte terestre si extraterestre. Atunci cind o fiinta paminteana a ajuns sa comunice cu fiintele extraterestre, acestea vor inteveni in viata paminteanului, cind vor constata si considera ca fiinta terestra are nevoie de un  transfer energetic. Transferul energetic se poate realiza si intre pamanteni in cazurile cind una din fiinte este devitalizata si are mare nevoie de o incarcare energetica. Dar pentru  realizarea perfecta a transferului energetic,  fiinta terestra emitatoare  este necesar sa fie o persoana initiata in cunoasterea oculta, in dirijarea si emiterea energiei, a ceea  se numim terapii  bioenergetice.
   Cand transferul energetic se realizeaza intre fiinte terestre si fiinte extraterestre atunci trairea este mult mai pregnanta  iar  starea beneficiarului se va amplifica si sublima pina la starea de extaz. Daca transferul energetic se realizeaza intre doua fiinte terestre, atunci starea captatorului beneficiar va fi in raport cu pregatirea lui spirituala si puritatea lui, indiferent cat de bine pregatita va fi persoana emitatoare si cit de inalt spiritual este. Tocmai de aceea se cere ca bioterapeutul-emitator sa cultive subiectului  purificarea fiintei, precum si spiritualizarea.
   Niciodata nimeni nu va primi mai multa energie si mai inalt vibrationala decit este el pregatit prin evolutia spirituala, prin efortul propriu in interiorul fiintei sale, sa primeasca.  Receptarea  si captarea se face vibrational, iar starea vibrationala se realizeaza prin pregatirea ocult-spirituala.   
   Se realizeaza transferuri energetice intre fiinte terestre si  fiinteextraterstre. Dar fiintele terestre beneficiare sunt cele care au ajuns la un anumit grad de puritate si spiritualizare, la un grad avansat de constientizare a originii de natura celesta. Acestea  percep si comunica cu fiintele extraterestre imateriale. Fiintele -receptoare terstre, sunt cuprinse in diverse misiuni si sunt in permanenta vegheate si supravegheate de catre fiintele extraterestre, intrucit fac parte la modul constient din aceeasi Lucrare.  De exemplu fiintele  terestre care fac parte din Confederatia Galactica sunt ajutate  prin transferuri energetice, cind se considera ca este necesara o asemenea interventie. Adica daca se constata ca au un deficit energetic si nu dau randamentul scontat in scopul indeplinirii misiunii lor pe Terra, atunci sunt ajutate astfel prin transfer energetic si vibrational.  Acesta se efectueaza asupra  fiintelelor terestre care sunt  constiente de misiunea lor si care  colaborareaza  cu fiintele extraterestre.
   Deasemeni sunt fiinte terestre care se afla in misiune pe Terra si care au misiunea de a fi rezervoare  energetice. Adica un fel de statii de alimentare- energizare pentru fiintele extratetestre care vin de la mari departari, pina in acest plan dimensional si aici au nevoie de reenergizare pentru reintoarcerea in spatiul lor dimensional,  sau pentru a avea posibilitatea sa ajunga  pina la Nava Mama, adica la Plati-astronava de pe care au debarcat.  Cei desemnati ca rezervoare energetice sunt supravegheati si energizati prin transfer energetic,atunci cind se constata ca este nevoie sa li se faca aceasta operatie de energizare. Iar ei  la rindul lor vor  emite energie celor care sunt in deficit energetic, aflindu-se in misiune pe Terra.
   Aceasta se practica in spatiile dimensionale in care fiintele se completeaza energetic atunci cind se constata ca una sau mai multe din ele au nevoie de transfer energetic.
    Iata, astfel se efectueaza si se obisnuieste,  mai ales in alte spatii dimensionale , sa se ajute fiintele intre ele prin  TRANSFER ENERGETIC.

                                                                                                                Melfior Ra

Niciun comentariu: