16 iun. 2014

“Ho’oponopono – Ihaleakala Hew Len”

Cine deţine controlul?
Vă mulţumesc că aveţi bunăvoinţa să citiţi acest articol. Vă sunt recunoscător.
Iubesc metoda I-Dentităţii de Sine prin Ho’oponopono şi o iubesc pe scumpa Morrnah Nalamaku Simeona, Kahuna Lapa’au, care mi-a împărtăşit-o cu atâta bunăvoinţă în noiembrie 1982. Acest articol se bazează pe câteva gânduri consemnate în agenda mea din 2005.
9 ianuarie 2005
Problemele pot fi rezolvate fără să ai habar ce anume se întâmplă! Să realizez şi să înţeleg acest lucru este o adevărată uşurare şi bucurie pentru mine. Rezolvarea problemelor, ca parte componentă a scopului existenţei, constituie esenţa metodei I-Dentităţii de Sine prin Ho’oponopono. Pentru a ne rezolva problemele, trebuie să ne punem două întrebări: Cine sunt eu? Cine deţine controlul?
Înţelegerea adevăratei naturi a universului începe cu îndemnul lui Socrate: “Cunoaşte-te pe tine însuţi”.
21 ianuarie 2005
Cine deţine controlul?
Majoritatea oamenilor, inclusiv cei din comunitatea ştiinţifică, privesc lumea ca pe o entitate fizică. Cercetările actuale în domeniul ADN-ului pentru identificarea cauzelor şi remediilor pentru bolile de inimă, cancer şi diabet reprezintă un prim exemplu al acestei abordări.
Legea cauzei şi efectului
Modelul fizic                   Cauză Efect
ADN imperfect                Boli de inimă
ADN imperfect                Cancer
ADN imperfect                Diabet
Realitatea fizică              Probleme fizice
Realitatea fizică              Probleme de mediu
Intelectul, mintea conştientă, crede că poate rezolva problemele, că poate controla ceea ce se întâmplă şi ceea ce trăim.În cartea sa “Iluzia utilizatorului: Despre limitele conştiinţei”, jurnalistul de ştiinţă Tor Norretranders realizează o descriere aparte a conştiinţei. El citează studii ştiinţifice, mai ales pe cele ale profesorului Benjamin Libet de la University of California din San Francisco, care arată că deciziile sunt luate înainte de conturarea lor în conştient, şi că intelectul nu realizează acest lucru, crezând că el ia deciziile.
  Tipare
“Din momentul naşterii mele
Şi până în clipa morţii
Trebuie să urmez nişte tipare
La fel cum trebuie să respir fiecare suflare
Ca un şoricel într-un labirint
Calea se aşterne înaintea mea
Şi tiparul nu se schimbă
Până când şoarecele moare
Iar tiparul rămâne în continuare
Pe zidul peste care s-a lăsat întunericul
Şi aşa este potrivit să fie
Pentru că în întuneric trebuie să mă întorc.
Precum culoarea pielii mele
Sau ziua în care am îmbătrânit
Viaţa mea este făcută din tipare
Care nu prea pot fi controlate.”
Paul Simon, Poet
Norretranders citează, de asemenea, cercetări care arată că intelectul este conştient de numai 15-20 de biţi de informaţie pe secundă, dintr-un total de milioane de biţi de informaţie care ajung în inconştient fără ca intelectul să realizeze aceasta! Cine deţine deci controlul, dacă nu intelectul sau mintea conştientă?
8 februarie 2005
Amintirile care se repetă dictează ceea ce experimentează mintea subconştientă. Mintea subconştientă experimentează indirect, mimetic şi de la distanţă amintirile recurente. Se poartă, vede, simte şi decide exact aşa cum îi dictează respectivele amintiri. Mintea conştientă operează şi ea pe baza amintirilor repetitive, fără ştirea sa. După cum arată studiile ştiinţifice efectuate, ele dirijează tot ceea ce trăieşte conştientul.
Legea cauzei şi efectului
I-Dentitatea de Sine prin Ho’oponopono
Cauză Efect
Amintiri care se repetă în mintea subconştientă Fizic – boli de inimă
Amintiri care se repetă în mintea subconştientă Fizic – cancer
Amintiri care se repetă în mintea subconştientă Fizic – diabet
Amintiri care se repetă în mintea subconştientă Probleme fizice – corpul
Amintiri care se repetă în mintea subconştientă Probleme fizice – lumea
Corpul şi lumea se sprijină pe mintea subconştientă şi sunt creaţii ale amintirilor care se repetă, rar ale inspiraţiei.
23 februarie 2005
Mintea conştientă şi mintea subconştientă, ca şi componente ale sufletului, nu generează propriile idei, gânduri, sentimente şi acţiuni. După cum s-a arătat, ele experimentează realitatea indirect, prin intermediul amintirilor care se repetă sau al inspiraţiei.
“Dar oamenii tălmăcesc lucrurile după părerea lor / Departe de adevărata însemnătate a acestora.”
William Shakespeare, dramaturg
Este esenţial să înţelegem că sufletul nu generează el însuşi experienţele, în sensul că el vede ceea ce văd amintirile, simte ceea ce simt amintirile, se comportă aşa cum îi dictează amintirile şi decide ceea ce decid acestea. Doar rar vede, simte se comportă şi decide conform inspiraţiei! În rezolvarea problemelor este crucial să înţelegem că lumea şi corpul nu sunt probleme în sine, ci sunt efectele,
consecinţele amintirilor care se repetă în mintea subconştientă! Cine deţine controlul?
“Biet suflet, miez al lutului meu păcătos,
(Rob al) oştirii puterilor rebele,
De ce te stingi şi suferi înăuntru,
Pictându-ţi măreţ pereţii dinafară?”
Shakespeare, poet
12 martie 2005
Vidul este fundamentul I-Dentităţii Sinelui, al minţii, al cosmosului. Este starea care precede apariţia inspiraţiei care vine de la Inteligenţa Divină în mintea subconştientă.
“Tot ceea ce ştiu oamenii de ştiinţă este că universul a apărut din nimic şi se va întoarce la starea de
nimic de unde s-a ivit. Universul începe şi se termina cu zero”
Charles Seife, Zero. Biografia unei idei periculoase
Starea de Vid
Amintirile care se repetă înlocuiesc Vidul I-Dentităţii Sinelui, făcând imposibilă manifestarea inspiraţiei. Pentru a remedia această situaţie, pentru a restabili I-Dentitatea Sinelui, amintirile trebuie transformate în vid prin transmutarea lor de către Inteligenţa Divină.
“CURĂŢĂ, şterge, şterge şi găseşte-ţi propriul Shangri-La.
Unde? în tine însuţi.”
Morrnah Nalamaku Simeona, Kahuna Lapa’au
“Nici turnul cel de piatră, nici ziduri de alamă,
Nici închisoarea înăbuşitoare, nici lanţul cel de fier,
Nu pot să stea-mpotriva voinţei neclintite.”
William Shakespeare, dramaturg
22 martie 2005
Existenţa este un dar de la Inteligenţa Divină. Acest dar ne este oferit pentru un singur scop, acela de a ne restabili I-Dentitatea Sinelui prin rezolvarea problemelor. I-Dentitatea Sinelui prin Ho’oponopono este o variantă actualizată a unui proces hawaian străvechi de rezolvare a problemelor prin căinţă, iertare şi transformare.
“Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi. Nu condamnaţi şi nu veţi fi condamnaţi. Iertaţi şi veţi fi iertaţi.”
Iisus, Evanghelia după Luca, capitolul 6
Ho’oponopono presupune participarea totală a fiecăreia dintre cele patru părţi ale I-Dentităţii Sinelui – Inteligenţa Divină, mintea supraconştientă, mintea conştientă şi mintea subconştientă – care lucrează împreună ca o singură entitate. Fiecare parte are funcţia şi partea sa specifică şi unică de implicare în rezolvarea problemelor prin ştergerea amintirilor care se repetă în mintea subconştientă.
Mintea supraconştientă nu conţine amintiri şi deci nu este afectată de amintirile care se repetă în mintea subconştientă. Mintea supraconştientă este întotdeauna contopită cu Inteligenţa Divină şi acţionează întotdeauna după cum acţionează Inteligenţa Divină.
I-Dentitatea Sinelui funcţionează pe baza inspiraţiei sau a amintirilor. Doar una dintre ele, fie amintirea sau inspiraţia, pot avea controlul asupra minţii subconştiente la un moment dat. Sufletul I-Dentităţii Sinelui se supune unui singur stăpân într-un anumit moment şi, de obicei, se supune spinului amintirilor în loc să se supuna trandafirului inspiraţiei.
30 aprilie 2005
“Sunt singurul consumator al suferinţelor mele”
John Clare, poet
Vidul este elementul comun, egalizatorul tuturor Identităţilor Sinelui, atât “animate” cât şi “neanimate”. Este fundamentul indestructibil şi etern al întregului univers, văzut şi nevăzut.
Noi susţinem că aceste adevăruri sunt de la sine înţelese, că toţi oamenii (toate formele de viaţă) sunt creaţi egali …..
Thomas Jefferson, autor al Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite ale Americii
Amintirile care se repetă înlocuiesc elementul comun al I-Dentităţii Sinelui, scoţând sufletul minţii înafara stării sale naturale care este Vidul şi Infinitul. Deşi amintirile iau locul Vidului, ele nu îl pot distruge. Cum ai putea să distrugi nimicul?
“O casă dezbinată în interior nu poate rezista.”
Abraham Lincoln, preşedinte al Statelor Unite ale Americii
5 mai 2005
Pentru ca I-Dentitatea Sinelui să fie I-Dentitatea Sinelui clipă de clipă este necesară aplicarea continuă a procesului Ho’oponopono. Asemenea amintirilor, aplicarea neîncetată a procesului Ho’oponopono nu îşi poate lua vacanţă niciodată, nu se poate pensiona, nu poate dormi niciodată. Aplicarea neîncetată a acestui proces nu se poate opri niciodată căci …
“…În zilele tale de bucurie, adu-ţi aminte, / De răul neştiut (amintirile care se repetă) din interior!”
Geoffrey Chaucer
12 mai 2005
Mintea conştientă poate iniţia procesul Ho’oponopono de eliberare a amintirilor sau poate reacţiona la amintiri prin acuzaţii şi gândire raţională.
I-Dentitatea Sinelui prin Ho’oponopono
Rezolvarea problemelor
Căinţă şi iertare
1. Mintea conştientă iniţiază procesul Ho’oponopono de rezolvare a problemelor, ca o rugăminte adresată Inteligenţei Divine de a transforma amintirile în vid. Ea realizează că amintirile care se repetă în mintea subconştientă sunt de fapt problema şi recunoaşte că este 100% responsabilă pentru acestea. Această cerere trece apoi din mintea conştientă în mintea subconştientă.
2. Trecerea acestei cereri în interiorul minţii subconştiente pune cu blândeţe amintirile în mişcare şi le pregăteşte pentru transformare. Apoi această cerere, sau rugăciune urcă din mintea subconştientă şi ajunge la nivelul minţii supraconştiente.
3. Mintea supraconştientă revizuieşte cererea şi face schimbările necesare. Deoarece este întotdeauna în armonie cu Inteligenţa Divină, are capacitatea de a retuşa şi a face schimbări. Cererea este apoi trimisă în sus către Inteligenţa Divină pentru revizuire finală şi soluţionare.
4. După analizarea cererii trimise de către mintea supraconştientă, Inteligenţa Divină trimite un flux de energie transformatoare la nivelul minţii supraconştiente;
5. Energia transformatoare curge din mintea supraconştientă în mintea conştientă;
6. Energia transformatoare curge apoi din mintea conştientă în mintea subconştientă. Această energie neutralizează intâi amintirile vizate. Energiile neutralizate sunt eliberate şi se reîntorc apoi în sânul energiei universale, creânduse astfel starea de vid in mintea subconştientă.
12 iunie 2005
Gândirea şi învinuirea sunt amintiri care se repetă. Sufletul poate fi inspirat de către Inteligenţa Divină fără a avea habar ce se întâmplă de fapt. Singura condiţie pentru primirea inspiraţiei, a creativităţii divine, este ca I-Dentitatea Sinelui să fie I-Dentitatea Sinelui. Şi pentru a se întâmpla asta este nevoie de purificarea neîncetată a amintirilor. Amintirile sunt însoţitori nedespărţiţi ai minţii subconştiente. Ele nu părăsesc niciodată mintea subconştientă pentru a merge în vacanţă, nu ies niciodată la pensie. Amintirile nu se opresc niciodată din derularea lor neîncetată în mintea subconştientă!
The Man of Law’s Tale
Vai supărare cruntă, ce nu face casă bună
Cu strălucirea lumii! Plină de amărăciune
Sfârşit al bucuriilor în truda noastră zilnică!
Doar supărare-n ţelul spre care ne-ndreptăm.
De vrei să te asiguri, ia aminte că nu-i deloc de neglijat,
Şi-n zilele de glorie adu-ţi aminte
De răul neştiut doar interior!
Geoffrey Chaucer, Povestiri din Canterbury
Pentru a termina pentru totdeauna cu amintirile, ele trebuie curăţate şi aduse la zero definitiv. În 1971, în Iowa, m-am îndrăgostit până peste cap pentru a doua oară: se născuse fetiţa noastră,scumpa M. În timp ce îmi priveam soţia îngrijind-o pe M, am simţit că le iubesc din ce în ce mai mult pe amândouă. Aveam acum două persoane minunate pe care să le iubesc. În acea vară, după absolvirea studiilor în Utah, eu şi cu soţia am avut de ales între a ne întoarce în Hawaii sau a ne continua studiile în Iowa. Imediat ce ne-am stabilit în Hawkeye State, am întâmpinat două greutăţi. Mai întâi, micuţa M nu s-a mai oprit din plâns după ce am adus-o acasă de la spital!
Apoi, în Iowa a fost în acel an cea mai grea iarnă din ultimii o sută de ani. Timp de câteva săptămâni, în fiecare dimineaţă trebuia să lovesc puternic cu piciorul partea interioară a uşii şi să bat cu pumnii în marginile uşii pentru a sparge gheaţa compactă care se forma pe dinafară.Când M împlinise aproape un an, am găsit pete de sânge pe păturica ei. Abia acum, când scriu aceste rânduri, realizez că plânsul ei neîntrerupt era din cauza bolii grave de piele cu care a fost diagnosticată mai tarziu. Când M era de 3 ani, sângele curgea continuu din rănile de pe coatele şi genunchii ei. Sângele îi curgea din rănile de la încheieturile degetelor de la mâini şi de la picioare.
Pielea de la subsuori şi din jurul gâtului căpătase un aspect solzos. Într-o zi, nouă ani mai târziu, pe când M avea cam doisprezece ani, ea, sora ei şi cu mine ne întorceam acasă cu maşina. Brusc, fără să imi fi propus în mod conştient, am întors maşina şi m-am îndreptat spre biroul meu din Waikiki.
“O, oameni buni, aţi venit să mă vizitaţi”, a spus Morrnah încetişor când noi trei am dat buzna în biroul ei. În timp ce aranja nişte foi pe birou, se uita la M. “Ai vrea să mă întrebi ceva?”, a spus ea cu blândeţe. M şi-a întins ambele braţe arătându-i urmele anilor îndelungaţi de suferinţă şi chin înscrise adânc în piele, ca pe nişte pergamente feniciene. “OK”, a spus Morrnah, închizând ochii.
Ce făcea Morrnah? Creatoarea metodei I-Dentităţii de Sine prin Ho’oponopono chiar asta făcea: aplica metoda I-Dentităţii de Sine prin Ho’oponopono. Un an mai târziu, cei treisprezece ani de sângerări, cicatrici, durere, suferinţă şi tratamente s-au terminat.
(Un practicant al metodei I-Dentităţii de Sine prin Ho’oponopono).
30 iunie 2005
Scopul vieţii este să fii o I-Dentitate de Sine, aşa cum Divinitatea a creat conceptul de I-Dentitate de Sine după chipul şi asemănarea sa, ca entitate vidă şi infinită. Toate experienţele de viaţă sunt expresii ale amintirilor care se repetă sau ale inspiraţiei. Depresia, gândirea, vina, sărăcia, resentimentele şi suferinţa sunt de fapt acele “… glasuri din trecut”, aşa cum le numea Shakespeare întrunul
dintre sonetele sale. Mintea conştientă are de făcut o alegere: poate începe procesul de curăţare neîncetată sau le poate permite
amintirilor să se repete continuu, creând astfel permanent noi probleme.
12 decembrie 2005
Conştiinţa singură nu cunoaşte de fapt cel mai preţios dar pe care i-l oferă Inteligenţa Divină: I-Dentitatea Sinelui. Aşadar, nu poate să înţeleagă ce este de fapt o problemă. Această incapacitate duce la metode ineficiente de rezolvare a problemelor. Bietul suflet suferă o durere neîncetată, inutilă, pentru tot restul existenţei sale. Cât de trist. Mintea conştientă trebuie să fie trezită pentru a primi darul I-Dentităţii Sinelui, al “bunăstării dincolo de orice înţelegere”. I-Dentitatea Sinelui este indestructibilă şi eternă aşa cum este şi Creatorul său, Inteligenţa Divină. Consecinţa ignoranţei este realitatea falsă, absurdă şi necruţătoare, a sărăciei, bolii, războiului şi morţii, generaţie după generaţie.
24 decembrie 2005
Realitatea fizică este expresia amintirilor şi a inspiraţiei care se manifestă în sufletul I-Dentităţii Sinelui. Schimbă starea I-Dentităţii Sinelui, şi starea lumii fizice se va schimba şi ea. Cine deţine controlul … inspiraţia sau amintirile care se repetă? Alegerea îi aparţine minţii conştiente.
7 februarie 2006 (un salt în anul 2006)
Iată patru (4) procese de rezolvare a problemelor specifice metodei I-Dentităţii de Sine prin Ho’oponopono, care pot fi aplicate pentru a restabili I-Dentitatea Sinelui prin transformarea în vid a amintirilor care se repetă în mintea subconştientă şi creează probleme:
1. “Te iubesc.” Când sufletul tău trăieşte amintiri repetitive care creează probleme, spune-le acestora mental sau în şoaptă: “Vă iubesc, dragi amintiri. Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a vă elibera pe voi toate şi pe mine.” “Te iubesc” poate fi repetat în tăcere la nesfârşit. Amintirile nu pleacă niciodată în vacanţă şi nu se pensionează până nu le forţezi tu s-o facă. “Te iubesc” poate fi folosit chiar şi dacă nu eşti conştient de existenţa unei probleme. De exemplu, poate fi rostit înainte de începerea unei activităţi cum ar fi a suna pe cineva sau a răspunde la telefon, sau înainte de a te urca în maşină pentru a pleca undeva.
Iubiţi pe vrăşmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi.
Iisus, Evanghelia după Luca, capitolul 6
2. “Mulţumesc.” Acest proces poate fi folosit împreună cu sau în locul lui “te iubesc”. La fel ca şi “te iubesc”, poate fi repetat mental la nesfârşit.
3. Apă Solară Albastră. A bea multă apă este o soluţie minunată de rezolvare a problemelor, în special dacă este vorba de Apă Solară Albastră. Luaţi un recipient de sticlă albastră cu un capac care să nu fie metalic. Puneţi apă de la robinet în recipient. Puneţi recipientul de sticlă albastră la soare sau sub o lampă incandescentă (nu fluorescentă) pentru cel puţin o oră. După ce apa este solarizată, poate fi folosită în mai multe moduri. O poţi bea, poţi găti cu ea. Te poţi stropi cu ea după ce faci baie sau duş. Fructele şi legumele adoră să fie spălate cu Apă Solară Albastră! La fel ca şi procesele “te iubesc” şi “mulţumesc”, Apa Solară Albastră eliberează amintirile repetitive care creează probleme din mintea subconştientă. Aşa că beţi oricât de multă!
4. Căpşuni şi afine. Aceste fructe eliberează amintirile. Pot fi mâncate proaspete sau uscate. Pot fi consumate sub
formă de gemuri, jeleuri, sau chiar topping de îngheţată!
27 decembrie 2005 (înapoi în anul 2005)
Cu câteva luni în urmă, mi-a venit ideea unui glosar “grăitor”de termeni cu “personajele principale” ale I-Dentităţii de
Sine prin Ho’oponopono. Puteţi face cunoştinţă cu ele după cum doriţi.
1. I-Dentitatea Sinelui: “Eu sunt I-Dentitatea Sinelui. Sunt compusă din patru elemente: Inteligenţa Divină, mintea supraconştientă, mintea conştientă şi mintea subconştientă. Fundamentul meu, vidul şi infinitul, este copia fidelă a Inteligenţei Divine.”
2. Inteligenţa Divină: “Eu sunt Inteligenţa Divină. Eu sunt Infinitul. Eu creez I-Dentităţile de Sine şi inspiraţia. Eu transform amintirile în vid.”
3. Mintea supraconştientă: “Eu sunt mintea supraconştientă. Eu supraveghez mintea conştientă şi pe cea subconştientă. Eu revizuiesc şi fac schimbările necesare în cererile adresate de către mintea conştientă către Inteligenţa Divină prin procesul Ho’oponopono. Nu sunt afectată de amintirile care rulează în mintea subconştientă. Sunt întotdeauna unită cu Creatorul Divin.”
4. Mintea conştientă: “Eu sunt mintea conştientă. Eu am darul de a alege. Eu le pot permite amintirilor să stăpânească experienţele minţii subconştiente sau pe ale mele, sau pot începe eliberarea lor prin aplicarea neîncetată a metodei Ho’oponopono. Eu pot cere îndrumări de la Inteligenţa Divină.”
5. Mintea subconştientă: “Eu sunt mintea subconştientă. Eu sunt depozitul tuturor amintirilor acumulate de la începutul creaţiei. Eu sunt locul în care trăirile sunt experimentate ca amintiri care se repetă sau ca inspiraţie. Eu sunt locul unde corpul şi lumea îşi au originea, ca amintiri repetitive şi ca inspiraţie. Eu sunt locul în care trăiesc problemele sub forma amintirilor repetitive.”
6. Vid: “Eu sunt Vidul. Eu sunt fundamentul I-Dentităţii Sinelui şi al universului. Eu sunt locul din care izvorăşte inspiraţia venită de la Inteligenţa Divină, infinitul. Amintirile care se repetă în mintea subconştientă mă pot înlocui, deşi nu mă pot distruge, împiedicând astfel manifestarea fluxului inspiraţiei de la Inteligenţa Divină.”
7. Infinit: “Eu sunt Infinitul, Inteligenţa Divină. Din mine, inspiraţia curge asemenea petalelor unui trandafir delicat, înspre Vidul I-Dentităţii Sinelui, inspiraţie care este uşor înlocuită de către spinii amintirilor.”
8. Inspiraţie: “Eu sunt Inspiraţia. Eu sunt o creaţie a Infinitului, a Inteligenţei Divine. Eu mă manifest din vid în mintea subconştientă. Sunt percepută ca o trăire cu totul nouă.”
9. Amintire: “Eu sunt Amintirea. Eu sunt o înregistrare în mintea subconştientă a unei experienţe trecute. Atunci când sunt declanşată, eu reiau acea experienţă trecută.”
10. Problemă: “Eu sunt Problema. Sunt de fapt o amintire care reia o experienţă trecută în mintea subconştientă.”
11. Experienţă: “Eu sunt Experienţa. Eu sunt efectul amintirilor repetitive sau al inspiraţiei din mintea subconştientă.”
12. Sistemul de Operare: “Eu sunt Sistemul de Operare. Eu fac ca în I-Dentitatea Sinelui să se manifeste vidul, inspiraţia sau amintirea.”
13. Ho’oponopono: “Eu sunt Ho’oponopono. Eu sunt un proces hawaian străvechi de rezolvare a problemelor,actualizat pentru vremurile de astăzi de către Morrnah Nalamaku Simeona, Kahuna Lapa’au, recunoscută ca o Comoară Vie a statului Hawaii în 1983. Sunt compusă din trei elemente: căinţă, iertare şi transformare. Eu sunt o cerere iniţiată de către mintea conştientă către Inteligenţa Divină cu scopul de a elimina amintirile şi a restabili I-Dentitatea Sinelui. Eu încep în mintea conştientă.”
14. Căinţă: “Eu sunt Căinţa. Eu sunt începutul procesului Ho’oponopono iniţiat de către mintea conştientă ca o rugăminte adresată Inteligenţei Divine de a transforma amintirile în vid. Prin mine, mintea conştientă îşi recunoaşte responsabilitatea pentru amintirile care reiau probleme în mintea sa subconştientă şi realizează că este responsabilă pentru crearea, acceptarea şi acumularea lor.”
15. Iertare: “Eu sunt Iertarea. Împreună cu căinţa, constitui o cerere a minţii conştiente către Creatorul Divin, o cerere de a transforma amintirile din mintea subconştientă în vid. Mintea conştientă nu doar se căieşte, ci îi cere totodată şi iertare Inteligenţei Divine.”
16. Transformare: “Eu sunt Transformarea. Inteligenţa Divină mă foloseşte pentru a neutraliza şi a transforma în vid amintirile din mintea subconştientă. Numai Inteligenţa Divină poate face aceasta.”
17. Bunăstare: “Eu sunt Bunăstarea. Eu sunt I-Dentitatea Sinelui.”
18. Sărăcia: “Eu sunt Sărăcia. Eu sunt amintirea care se repetă. Eu iau locul I-Dentităţii Sinelui, împiedicând manifestarea fluxului inspiraţiei de la Inteligenţa Divină în mintea subconştientă!”
Vă doresc Pace dincolo de orice înţelegere.
O Ka Maluhia no me oe.
Pacea fie cu voi,
Ihaleakala Hew Len, Ph.D.

http://ralucabogdana.wordpress.com/2012/11/01/hooponopono-ihaleakala-hew-len/

Niciun comentariu: