29 oct. 2014

Ingerii Apei

                    

Apa este simbolul vieţii spirituale şi al Duhului, oferite de Dumnezeu şi adesea refuzate de oameni.
În Geneză, cap1,2, Suflul de viaţă sau Duhul lui Dumnezeu: "se purta pe deasupra Apelor".
În Numerii, cap. 8, 7: "Şi ca să-i cureţi, să faci cu ei aşa: să-i stropeşti cu apa curăţirii, să-şi radă cu briciul tot trupul lor, să-şi spele hainele şi vor fi curaţi."
În Isaia, cap. 12, 3: " Veţi scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii."
În Iezechiel, cap. 4, 11: "Şi apa să o bei cu măsură."
În Amos, cap. 5, 8: "Căutaţi pe Cel care a făcut Orionul şi Pleiadele, pe Cel care preface dimineaţa în întuneric adânc şi întunecă ziua ca noaptea, pe Cel care cheamă apa mării şi o varsă peste fata pământului. Domnul este numele Lui!"
În Cartea Înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul),
cap 15, 3: "Îl va hrăni cu pâinea înţelegerii, şi cu apa înţelepciunii îl va adăpa."
În Evanghelia după Ioan:
cap. 4, 11: "Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie?"
Apa dobândeşte un sens de eternitate, iar cel care bea din această apă vie se împărtăşeşte din nemurire:
cap. 4, 13: "Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi;"
cap. 4, 14: "Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică."
Tot în Evanghelia după loan:
cap. 5, 4: "Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut."
În Apocalipsă ,16,5 este citat Îngerul Apelor: "L-am auzit pe Îngerul Apelor zicând...".
Tot în Apocalipsă:
cap. 22, 1: "Şi mi-a arătat, apoi, râul şi apa vieţii, limpede cum e cristalul şi care izvorăşte din Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului,"
cap 22, 17: "Şi Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel ce aude să zică: Vino. Şi cel însetat să vină, cel ce doreşte să ia în dar apa vieţii. "
În Prima Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan:
8: "Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel."
În Biblie se vorbeşte despre apa vieţii, apa vie, apa sfinţită, sfinţirea cu ajutorul apei, botezul cu apă. Apa vie, apa vieţii este un simbol cosmogonic.
Apa este o poartă spre veşnicie tocmai pentru că purifică, vindecă şi întinereşte.
Apa are prin ea însăşi o virtute purificatoare şi expiatoare, şi acesta este un motiv în plus să fie considerată sacră.
În Biblie, puţurile din deşert, izvoarele care le ies în cale nomazilor sunt tot atâtea locuri de desfătare şi încântare.
Întâlnirile cele mai importante au loc lângă izvoare sau puţuri.
Aidoma locurilor sfinte, punctele unde se găseşte apă au o importantă deosebită.
În gnosticism, Îngerii Apei domnesc asupra sentimentelor şi a elementului Apă, asupra a tot ce este de natură fluidă.
Gnosticii afirmă că punctul cardinal asociat acestor îngeri este Estul.
În lucrarea Ierarhia Sfinţilor Îngeri de Thomas Heywood, sunt menţionaţi şapte îngeri ai apelor (mări, fluvii, râuri, lacuri).
În tradiţiile creştine şi ebraice, apa simbolizează mai întâi originea creaţiei.
În tradiţia ebraică, este apelat "Domnul Suprem al Apelor".
Apele, reprezentând totalitatea posibilităţilor de manifestare, se împart în Ape superioare, care corespund posibilităţilor fără formă şi Ape inferioare, care corespund posibilităţilor cu formă.
În folclorul evreiesc, despărţirea apelor de către Dumnezeu, în momentul Creaţiei, în Ape superioare şi inferioare, arată împărţirea în ape masculine şi ape feminine, simbolizând siguranţa şi nesiguranţa, masculinul şi femininul, ceea ce corespunde unui simbolism universal.
Suprafaţa apelor sau întinderea de ape simbolizează spaţiul indefinit, măsurat de vânt şi lumină.
În înţelepciunea orientală, Elementului Apă, îi corespunde o anumită familie angelică, numită Vajra.
Origine şi vehicul al oricărei forme de viaţă, seva este apă şi, în anumite tratate orientale, Apa reprezintă suflul vital, Prana.
În India şi Sud-Estul Asiei, abluţiunea statuilor sfinte şi a credincioşilor, în special de Anul Nou, înseamnă în acelaşi timp purificare şi regenerare.
Din Islam până în Japonia, trecând prin riturile vechilor stăpâni taoişti ai apei sacre şi fără a uita stropirea cu apă sfinţită la creştini, abluţiunea joacă un rol esenţial.
În China se spune că Apa este Cea-fără-culme, „haosul", indistincţia primordială.
În Vietnamul de Sud ţăranii de la munte spun „Apa Cerului face orezul", ei ştiu de altfel să preţuiască funcţia generatoare a apei, socotind-o deopotrivă leac şi elixir al nemuririi.
Îngerii Apei guvernează elementul Apă
Îngerii Apei susţin, însoţesc, veghează şi ocrotesc Elementul Apă.
Îngerii Apei ne ajută şi ne inspiră să conştientizăm că Apa este un Dar de la Dumnezeu şi să ne manifestăm recunoştinţa faţă de Dumnezeu.
Îngerii Apei aduc prelungirea vieţii, frumuseţe, tinereţe, regenerare, sănătate, energie şi succes.
Îngerii Apei ne ajută să cunoaştem, să simţim că Apa este originea divină a vieţii, rezer¬vorul originar al formelor şi al vieţii, este creatoare, fiind forma substanţială a manifestării şi totodată un element al regenerării spirituale şi trupeşti, simbol universal al fecundităţii, fertilităţii, purităţii, înţelepciunii, harului şi virtuţii.
Apele conţin tot ceea ce este potenţial, tot ceea ce nu are încă formă, germenii manifestării şi ai vieţii fiind adăpostiţi în Apele primordiale, care conţin toate semnele unei dezvoltări viitoare, dar şi posibilitatea de resorbţie.
Îngerii Apelor ne ajută să conştientizăm apele ca purtătoare ale vieţii, forţei şi purităţii, atât în plan spiritual, cât şi la nivelul trupului.
Invocând Îngerii Apei, cerându-le ajutorul, aprofundând comuniunea cu Ei atingem starea de armonie şi echilibru cu Elementul Apă în fiinţa noastră şi în mediul înconjurător, îl integrăm armonios în universul nostru lăuntric, ne integrăm armonios în Elementul Apă din Macrocosmos, devenim un adevărat izvor viu al vieţii.
Îngerii Apei ne ajută să cunoaştem că există o imensă energie vindecătoare magică în Apă.
Îngerii Apei ne ajută să conştientizăm şi să experimentăm proprietăţile apei.
Apa este un Element vital, regenerant, reîntineritor, purificator.
Îngerii Apei ne ghidează, susţin, ajută, inspiră, impulsionează, veghează cum să ne vindecăm cu ajutorul apei, care este regeneratoare şi reîntineritoare pentru suflet, minte şi trup, şi ne aduce forţe noi.
Îngerii Apei aduc omenirii şi încurajează cunoașterea complexă a remediilor naturale pe bază de apă, acea sursă nelimitată de energii vitale şi vindecătoare ce provin de la elementul Apă, transmiterea şi acumularea energiilor benefice din apă.
În multe terapii, se valorifică apa, consumul corect şi necesar de apă, diferitele tipuri de apă benefice pentru organism.
Îngerii Apei ne inspiră să ne aflăm în preajma unor ape naturale, să ne îmbăiem în ape cu proprietăţi naturale şi vindecătoare, ape sacre, ape sfinţite, ape tămăduitoare.
Îngerii Apei guvernează, susţin, însoţesc, veghează şi ocrotesc apa din natură: izvoare, râuri, fluvii, cascade, lacuri, mări, oceane, gheţari şi roua, apa coborâtoare din cer – ploaia şi ninsoarea.
Îngerii Apei menţin apa pură, sănătoasă, armonioasă, echilibrată, plină de vitalitate şi energie; o regenerează, protejează, vindecă şi ajută la soluţionarea problemelor legate de apă.
Apa este caracterizată prin fluiditate, vâscozitate şi greutate.
Fiind fluidă şi omogenă, apa tinde spre coeziune şi contracţie, fiind caracterizată de calitatea rece.
Apei îi corespunde gustul, calitate sensibilă care numai prin efectul dizolvant al acesteia se poate manifesta, apa fiind suportul diferitelor forme ale gustului.
Îngerii Apei ne ghidează, susţin, ajută, inspiră, impulsionează, veghează să valorificăm în mod benefic şi creator Apele de pe Pământ, să le purificăm, să le menţinem curate.
Îngerii Apei ghidează, ajută, inspiră, impulsionează, protejează fiinţele umane care lucrează în domeniul apei în mediul înconjurător, care sunt interesate de apa în natură, care lucrează în domeniul apei, care caută surse de apă cum ar fi izvoare, fântâni, lacuri, pe aşa numiţii sursieri.

Îngerii Apei guvernează funcţia sentimentelor şi a emoţiilor
Îngerii Apei ne susţin şi ne ajută să trăim cu adevărat sentimentele şi emoţiile.
Ei ne inspiră să avem încredere în trăirile noastre benefice.
Îngerii Apei ne ajută să înţelegem că o parte din puterea interioară izvorăşte din manifestarea sentimentelor şi emoţiilor noastre într-un mod armonios, că trăind sentimente şi emoţii benefice atragem astfel de sentimente şi emoţii în universul nostru lăuntric şi în viaţa noastră.
Îngerii Apei ne ajută să ne deschidem sufletul şi să ne purificăm mintea.
Îngerii Apei ne inspiră să cunoaştem că sentimentele şi emoţiile noastre sunt, de fapt, o parte componentă a sufletului nostru, o modalitate de a ne exprima.
Îngerii Apei ne ajută să ne înţelegem sentimentele, să le acceptăm, să le exprimăm cu sinceritate, să ne deschidem inimile, să ne deschidem afectiv, să ne găsim refugiul în Braţele lui Dumnezeu.
Îngerii Apei ne inspiră şi ne ajută să dăm atenţia cuvenită sentimentelor şi emoţiilor noastre, să le conştientizăm cu sinceritate, să le recunoaştem, să nu le negăm, să nu le reprimăm, să nu le refulăm, să le împărtăşim cu fermitate şi sinceritate, într-un mod armonios.
Îngerii Apei ne ajută să ne controlăm emoţiile.
Îngerii Apei ne ajută să trăim o viaţă sentimentală şi emoţională sănătoasă; să optăm pentru o viaţă sentimentală şi emoţională sănătoasă, benefică; să ne armonizăm viaţa sentimentală şi emoţională.
Îngerii Apei ne învaţă să privim Adevărul în faţă, să conştientizăm motivul trăirilor dureroase, să ne cunoaştem subconştientul.
Îngerii Apei ne inspiră să fim deschişi, să înţelegem sentimentele ascunse, că ele pot fi transformate, alchimizate într-un mod superior, astfel încât să ne menţinem mereu o stare de echilibru şi armonie sentimentală şi psihică.
Aceşti îngeri ne ajută să conştientizăm aceste trăiri, să le putem controla şi transforma pe cele negative în opusul lor, îndrumându-ne să ne exprimăm creator.
Îngerii Apei ne ajută să eliminăm definitiv sentimentele şi emoţiile negative şi manifestărilor lor de la nivelul sufletului, minţii şi trupului; să eliminăm definitiv mânia, judecățile, învinovăţirile, neiertările, resentimentele, victimizările, suferințele, amărăciunile, compromisurile, autopăcălelile.
Îngerii Apei ne ajută să înţelegem că, astfel, suntem liberi interior, împliniţi, fericiţi şi totodată, dăm dovadă de iubire.
Atunci când trecem printr-o situaţie dificilă, ei ne sfătuiesc să nu dăm curs emoţiilor negative, ne ajută să înţelegem că nu este bine a ne complace, victimiza, învinovăţi, judeca.
Atunci când sunt apelaţi cu umilinţă, sinceritate şi credinţă, Îngerii Apei ne purifică, elimină sentimentele şi emoţiile negative din interiorul nostru, din învelişurile subtile, din aura noastră.
Pentru aceasta, trebuie să cerem, în suflet, această purificare, pe calea care ne este specifică, pentru a putea trece la un nivel superior de conştiinţă.
Îngerii Apei ne ghidează către maturizarea sentimentală şi emoţională, deschizându-ne căi directe şi creatoare pentru a o atinge.
Îngerii Apei ne ajută să ne trezim inteligenţa emoţională, să ne dinamizăm imaginaţia creatoare vie, să trezim şi să manifestăm fascinaţia benefică, charisma benefică.
Îngerii Apei ne ajută să iubim, să trăim starea firească de fericire, să dăm dovadă de omenie.
Îngerii Apei ne ajută să fim optimişti, să comunicăm firesc, armonios, sincer cu cei din jur, să ne integrăm armonios în plan social.

Apelarea şi Invocarea Îngerilor Apei
Îngerii Apei sunt întotdeauna bucuroşi să ne asiste, să ne ajute şi să ne inspire.
Îngerii Apei sunt reprezentaţi ţinând în mână un potir cu apa vieţii şi plutind deasupra mării, care aici simbolizează emoţia nediferenţiată.
Putem simţi prezenţa sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare a Îngerilor Apei în preajma Apelor, a izvoarelor, râurilor, fluviilor, cascadelor, fântânilor, lacurilor, mărilor, oceanelor, gheţarilor şi în locurile cu rouă, atunci când plouă sau ninge; atunci când facem duş, când ne îmbăiem.
Se indică a-i invoca pe Îngerii Apei atunci când intrăm în contact cu apa, în prezenţa apei, atunci când urmărim să ne purificăm, vindecăm, regenerăm cu ajutorul apei aplicând modalităţi şi terapii naturiste, în preajma apelor naturale, atunci când lucrăm în domeniul apei pentru îmbunătăţirea şi folosirea apei,
atunci când căutăm surse de apă, în călătoriile pe apă.
Putem apela Îngerii Apei atunci când este un deşert arid fie în noi, fie în afara noastră, atunci când este secetă pentru ca ei să dea acolo viaţă.
În popor, oamenii invocă Îngerii cerând ploaie suficientă pentru culturi,
pentru ca recoltele să fie bogate.
Putem invoca Îngerii Apei, ajutorul Îngerilor Apei oricând, în fiecare zi,
pentru noi, pentru cei dragi, pentru cei aflaţi în suferinţă, pentru umanitate şi planeta Pământ.
Pentru a beneficia de ajutorului Îngerilor Apei, este necesar să le cerem de fiecare
dată ajutorul.

Fragment din Cartea lui Enoh
Iată un fragment din faimoasa lucrare apocrifă, Cartea Secretă a lui Enoh care descrie călătoria lui Enoh însoţit de doi îngeri în Ceruri.
Cap. 5 – "Îngerii care păzesc hambarele de zăpadă:
Din locul în care mă aflam, am privit în jos şi am văzut toate acele jitniţe cu zăpadă şi pe Îngerii care le păzeau. Am observat de asemenea du-te-vino-ul lor printre nori."
Cap. 6 – "Casa rouăi:
Îngerii mi-au arătat şi casa rouăi, care semăna cu uleiul măslinului; ei mi-au arătat de asemenea casele tuturor florilor de pe Pământ. Am numărat şi mai mulţi Îngeri care vegheau aceste case şi mi s-a arătat că ele se închideau şi se deschideau."

Mesaj de la Îngerul Ploii
În Scoţia, la Findhorn, clarvăzătoarea Dorothy Maclean, a primit numeroase mesaje de la îngeri.
Iată mesajul entităţii divine care stăpâneşte ploaia, îngerul ploii:
"Eu sunt o parte integrantă a acestei planete - pe de o parte iubită, pe de altă parte urâtă, violentă şi dulce, cea care împrăştie viaţa, transformatoarea, unită în mod indisolubil cu norii, cu marea, cu vântul - eu hrănesc planeta şi formez roua proaspătă a dimineţii. Toate acestea sunt eu. Sunt o parte din ceea ce trăieşte, chiar şi o parte a corpului tău fizic. Sunt evocată cu rugăciuni, ritualuri şi mijloace moderne... Dacă voi oamenii doriţi să ne dominaţi pe noi elementele, învăţaţi mai întâi să vă dominaţi pe voi înşivă, natura voastră năvalnică şi viziunea voastră limitată. Apoi, fiţi uniţi, fiţi plini de iubire în numele Domnului, fiţi flexibili la fel cum suntem şi noi şi miracolele se vor realiza".
http://angelinspir.ro/ingerii-apei-381.html

Niciun comentariu: