19 apr. 2014

Rugaciuni-Dumnezeu-ne-vorbeste

 •                                 
 • 2. “ Sunt, Doamne, robul Tåu, pentru cå sunt creat de Tine şi sunt mereu aproape de ceea ce Tu îmi trimiţi pentru a må acorda cu vibraţiile Tale înalte: sunt acum aproape de tråiri måreţe pentru cå ştiu cå pot så-L gåsesc pe Dumnezeu din mine cu toatå forţa mea interioarå. Sunt robul Tåu, cåci am puterea så îngenunchez în faţa puterii Tale nemåsurate şi så aştept cu credinţå şi încredere manifestarea ei şi în spiritul meu. Eu sunt cea mai importantå persoanå pentru mine, cåci sunt centrul propriului meu univers şi doresc så devin purtåtor de Dumnezeu cu întreaga mea fiinţå. Stiu cå eşti în toate spiritele, eu îţi recunosc plenar prezenţa şi må adresez acum ºie, prin aceastå rugå, prin care ştiu cå vei face multe modificåri vibratorii în fiinţa mea. Sunt fiul Tåu de pe påmânt şi cel din cer cåci manifestarea puterii tale este posibilå în fiinţa mea tocmai datoritå faptului cå Hristos se manifestå în mine, acum, imediat, lumina puterii sale îmi încålzeşte sufletul, trupul şi mintea şi prin ele, voi reuşi cu mult mai mult decât aş reuşi nerecunoscând puterea Lui. Sunt fiul Tåu şi am puterea unicului Tåu fiu pe care L-ai trimis så ne mântuiascå. Sunt aproape de tot ceea ce este frumos şi înålţåtor în viaţå şi am puterile cerului în sufletul meu. Nu am motive så nu aduc acum toate mulţumirile mele înaltului Tåu spirit care mi-a trimis aceastå minunatå rugå pentru a-mi fi de ajutor ”.
 • 3. “ Te rog, Doamne Dumnezeule, då-mi mie toatå forţa înţelepciunii Tale prin care så pot så-mi îndeplinesc cu adevårat menirea. Sunt Fiul Tåu de luminå şi accept valorile luminii Tale, cåci Tu îmi oferi mereu şansa de a-mi aşeza viaţa în credinţa deplinå în Tine. Nu am motive så må plâng, cåci ştiu cå mereu am primit ceea ce meritam, sunt acum pe cale de a dezlega mesajul tuturor încercårilor la care M-ai supus, din ele voi lua toate învåţåmintele şi voi transfera în viaţa mea puterea exemplului personal pentru a putea så-mi ajut semenii så ajungå mai uşor la cheia înţelepciunii. Am motive så sper cå voi putea så må mântui dacå voi şti så urmez cu credinţå calea luminii. Aduc acum în sufletul meu puterea credinţei depline în Tine, cåci ştiu cå numai aşa voi gåsi înţelepciunea. Am luat deja primele lecţii de viaţå, şi acum le aştept pe urmåtoarele. Sunt mereu dornic så înţeleg misterul spiritului meu şi de aceea sunt mereu aproape de problemele mele şi de ale celor din imediata mea apropiere. Înţelepciunea se va manifesta nu numai în mintea mea ci şi în sufletul meu, în care am învåţat så cultiv iubirea. Aduc acum pe aceastå cale mulţumirile mele celor ce au învåţat alåturi de mine så devinå oameni de luminå ”.
 • 4. “ Domnul Dumnezeul Meu, sunt fiul Tåu de luminå şi accept cå tot ceea ce tu îmi trimiţi este în funcţie de comportamentul meu. ªtiu cå pot så am parte de sånåtatea trupului când sånåtatea sufletului şi a minţii mele vor fi reale. Te rog, Doamne, ajutå-må så pot ajunge la vibraţiile înalte ale fiinţei Tale pentru a putea spera cå voi avea parte de vindecare. Deschid acum canalul vindecåtor prin care pot ajunge acum la Tine, cåci Tu eşti Cel ce mi-ai oferit aceastå cale şi simt cå lumina Ta vindecåtoare mi-a invadat trupul, mintea şi sufletul. Am convingerea cå acum îndepårtez din mintea şi din sufletul meu numeroasele energii negative şi dezechilibre afective pe care eu le-am chemat. Acum, pentru cå sunt liber de orice negativitate, mintea şi sufletul meu sunt invadate de lumina Ta înaltå, prin care-mi ridic spiritul spre cele mai înalte şi pure vibraţii. Aceste vibraţii pot ajuta så-mi gåsesc liniştea şi pacea sufletului prin care vindecarea trupului poate deveni o realitate; orice boalå ce s-a manifestat pânå acum în mine a dispårut la nivel energetic şi în curând va dispårea şi la nivel fizic. ¥ţi mulţumesc, Doamne, pentru acest canal de luminå prin care trupul meu îşi poate gåsi sånåtatea ”.
 • 5. “ Lumina la care må racordez este lumina divinå, modul în care o fac este simplu: prin credinţa deplinå în calitåţile spiritului meu. Puterea de manifestare a luminii divine este cu mult mai mare, numai dacå voi evalua corect puterea incomparabilå a credinţei. Dumnezeu eu sunt. ªi am toatå forţa spiritului meu deschiså spre credinţå şi putere deplinå. Am forţa de a deveni o fiinţå de luminå şi de aceea må cuplez la energiile divine prin care Dumnezeu acum îmi deschide complet mintea şi sufletul cåtre cele mai înalte calitåţi umane. Am - mai mult decât altå datå - credinţa deplinå în forţa nemårginitå a Creatorului şi, de aceea, primesc şi mult mai multå energie divinå. Cuplarea la energiile înalte ale Spiritului divin îmi aduce multiple beneficii, pe care le voi utiliza din plin. Tot ceea ce doresc acum este numai så am armonie şi pace interioarå pentru a må putea cupla perfect, la energiile înalte ale puterii divine. Sunt un canal curat şi perfect prin care lumina creazå puteri nemåsurate spiritului meu şi manifest plenar bucuria întoarcerii la armonie şi pace. Am de dat bucurie semenilor mei şi am şi început så le dau. Sunt o fiinţå de luminå pentru cå împårtåşesc mereu bucuria împlinirii prin spirit. Pot de acum încolo så beneficiez de energiile divine de câte ori spun : TRIMITE DOAMNE LUMINA TA PE SPIRITUL MEU. La acest scurt mesaj voi avea mereu bucuria perceperii luminii divine pe care o voi folosi numai pentru rezolvarea problemelor mele şi ale semenilor mei, cåci ştiu cå lumina este miracolul cerului şi eu am acum acces la aceastå luminå, cåci am învåţat så-mi coordonez atât gândurile, cât şi sentimentele. Pot acum tot ceea ce doresc så pot, am în spiritul meu toate puterile manifestate plenar pentru cå am preluat multe posibilitåţi utilizând calitåţile luminii divine ”.
 • 6. “ Sunt Doamne Dumnezeule robul Tåu, acum şi întotdeauna voi asculta ceea ce-mi spui, cåci ştiu cå Tu te manifeşti în mintea mea numai atunci când îmi acord aceastå şanså. Sunt acum departe de toate gândurile mele negative, de toate tråirile mele afective nearmonioase şi må apropii cu încredere şi speranţå de armonia din mine. Am probleme pe care doresc så le rezolv cu ajutorul puterii minţii mele şi ştiu cå voi reuşi. Aduc acum în manifestare multe forme de gând prin care-mi gåsesc calea cåtre Tine. Sunt fiul Tåu şi prin puterea minţii mele îmi pot gåsi mai uşor menirea. Te rog, Doamne Dumnezeule, trimite lumina Ta divinå în mintea mea şi înlåturå-mi toate neliniştile şi toate energiile dizarmonioase din minte. Ajutå-må så fac pentru mine ceea ce ştii cå trebuie så fac, cåci numai aşa voi reuşi så devin ceea ce-mi este sortit: o fiinţå de luminå, o forţå puternicå şi triumfåtoare. Acordå-mi şansa de a face cel mai înalt pas cåtre mine, prin cel mai înalt gând: acela al ridicårii la nivelul de vibraţie al luminii divine, cåci ştiu cå prin ea voi obţine acces la cele mai înalte posibilitåţi de manifestare a spiritului. Puterea mea este în gândul meu ce acum îşi manifestå numai calitatea sublimå a vibraţiei de iubire şi luminå. Aduc acum, pe aceastå cale, mulţumiri îngerilor mei de luminå şi tuturor spiritelor care se manifestå în prezenţa mea pentru a må ajuta så înţeleg mesajul subtil şi sublim al gândirii pozitive. ¥ţi mulţumesc, Doamne, pentru ceea ce faci pentru mine prin acest canal de luminå prin care-mi transmiţi informaţie. Sunt multe cåi pe care eu pot så ajung la Tine, eu am ales calea tråirii şi gândirii pozitive. Am deja sentimentul clar cå ceva important se petrece cu fiinţa mea spiritualå şi pentru asta îţi mulţumesc Doamne
 • 7. “ Doamne Dumnezeule då-mi, te rog, iubirea Ta prin care doresc så simt puternic impulsul iubirii divine, pentru a-mi hråni sufletul şi pentru a putea la rândul meu så ofer lumii puterea spiritului meu. Am multiple dorinţe neîmplinite şi ştiu cå numai prin iubire pot ajunge så le împlinesc şi så simt plenar manifestarea puterii spiritului meu. Aduc acum, pe aceastå cale, mulţumirile mele Celui ce mi-a trimis aceastå rugå, cåci ştiu cå prin ea spiritul meu se va racorda la puterea divinå şi va simţi puternic impulsul iubirii gåsind calea spre înålţarea spiritului la înalte nivele de cunoaştere. Lumina prin care am acces acum la aceste canale subtile este lumina Adevårului Absolut, adevår manifestat numai prin înţelegerea valorilor iubirii. Sunt cu Dumnezeu pentru cå sunt creat/tå de El cu întreaga Lui putere şi caut acum manifestårile divinului stråduindu-må så înţeleg corect şi concret valorile sentimentului IUBIRII. Pentru mine iubirea este mai mult decât un sentiment obişnuit, este o tråire înaltå prin care spiritul meu se manifestå subtil sub toate aspectele lui. Stiu cå Dumnezeu din mine a gåsit acum calea de manifestare pentru cå multe din valorile Adevårului mi-au fost revelate acum prin iubire deplinå. Voi reuşi mai concret så aduc în viaţa mea manifestårile înalte ale spiritului. Pot spune cå nimic din ceea ce fac acum nu este în afara legilor iubirii şi nimic nu må poate îndepårta de aceastå dorinţå de manifestare plenarå a sentimentelor înalte ale lui Dumnezeu, din mine şi din afara mea. Am în mine, toate puterile, pentru cå am în mine toate manifestårile divinului. Aduc acum, pe aceastå cale un omagiu tuturor celor ce pot manifesta iubire pentru mine, pentru bucuriile mele, pentru sufletul meu şi nu în ultimul rând pentru creaţiile lui Dumnezeu din mine. Am de fåptuit mult pânå când sentimentul iubirii så devinå complet şi spiritul pur dar nimic nu må va abate de la aceastå înaltå dorinţå, cåci am tåria de a urma acest drum pânå la capåt. Sunt acum la început de drum şi de viaţå spiritualå, dar ştiu cå la sfârşit voi şti totul, cåci voi avea toate puterile spiritului meu ”.
 • 8. “ Sunt lumina prin care Dumnezeu manifestå toate puterile Lui. Eu am mai mult decât altul puterea de a manifesta forţa propriului spirit, pentru cå renunţ acum la toate îndoielile şi legåturile nedorite care nu-mi perturbå dorinţele de evoluţie spiritualå. Orgoliul meu este cel care må pierde, de aceea renunţ acum la toate motivele ce m-au fåcut så manifest acest sentiment şi må folosesc de puterea extraordinarå a spiritului meu pentru a deveni un om de luminå. Smerenia mea nu este nici pe departe umilinţå, ci numai încredere în calitåţile deosebite cu care m-a înzestrat Dumnezeu. Sunt cea mai importantå fiinţå pentru mine şi må preocup cu încredere de evoluţia propriului spirit. Am luat cunoştinţå de tot ceea ce trebuie så fac, pentru a reuşi så-mi îndrept existenţa cåtre realizarea posibilitåţilor mele spirituale. Sunt cel ce pot face foarte mult pentru mine şi pot îndeplini pentru cei din jurul meu multe din lucrårile pe care le realizeazå Dumnezeu în mine. Am luat toate puterile cerului în sufletul meu şi acum reuşesc så fac tot ceea ce este important pentru a-mi manifesta potenţialul spiritual. Lumina poate cådea peste sufletul meu oferindu-mi toate posibilitåţile ei. Nu am nici un motiv så nu cred cå am destule resurse prin care så-mi îndeplinesc menirea şi så-mi aduc mântuirea. Sufletul meu are multiple potenţe, prin care manifestarea calitåţilor mele spirituale, poate deveni totalå. Am adunat în sufletul meu toate dorinţele mele şi le-am înţeles deplin dupå ce m-am îndepårtat de tråirile negative, de cele ce-mi aduc atât de multe neajunsuri în viaţå. Lumina începe acum så se manifeste în spiritul meu şi înţeleg mai bine care este menirea mea påmânteanå. Tot ceea ce fac acum este pentru a-mi depåşi actuala condiţie şi a lua parte la multiplele lucråri spirituale, prin care pot så-mi fiu de folos mie şi celor ce sunt în preajma mea. Voi face multe pentru mine de acum încolo pentru cå voi şti så-mi ofer şansa unei adevårate existenţe. Spiritul meu este este cel prin care Dumnezeu îşi manifestå acum puterea şi eu sunt acum fiinţå de luminå. Pot avea ceea ce-mi doresc, pentru cå ştiu så-mi doresc numai ceea ce-mi poate fi cu adevårat util. Am luat deja din existenţa mea destul de multe învåţåminte, dar acum ştiu ce trebuie så fac pentru a-mi conduce existenţa cåtre bine. Sufletul meu tinde cåtre puritate şi Dumnezeu manifestå acum în mine acele calitåţi prin care doreşte så arate lumii marea lui iubire şi putere. devin mai pur, mai înţelept, un înţelegåtor al tråirii spirituale. Calea mea este calea spiritului şi eu ştiu så devin ceea ce doresc Am luat deja din viaţa mea toate lucrårile care-mi sunt necesare pentru a înainta pe calea adevåratei Cunoaşteri. Dumnezeu din mine este mereu prezent la toate lucrårile spiritului meu, prin care eu pot så-mi manifest calitåţile cu care El m-a înzestrat. Îţi dau Doamne toate dorinţele de bine, cåci am luat de la TINE toate puterile spiritului meu. Sunt cel ce sunt. Sunt Calea Adevårul şi Viaţa şi pot så dovedesc cå sunt şi eu purtåtor de Hristos, cåci ne-a mântuit pe toţi de påcate. Dumnezeu e putere şi duh, eu sunt om şi spirit pur purtåtor de Duh Sfânt. Sunt fiinţa dragå Domnului Dumnezeului Creator pentru cå-i dau toatå IUBIREA MEA. Aştept cu neråbdare så dau omului ce vine în apropierea mea tot ceea ce sufletul meu primeşte prin harul pe care-l primesc mereu datoritå înaltei mele spiritualitåţi. Sunt cel ce sunt, sunt Calea, Adevårul şi Viaţa şi sunt purtåtor de Hristos, Cel care ne-a mântuit pe toţi. Må rog ºie Doamne då-mi şi mie puterea de a urma calea înålţårii spirituale şi ajutå-må så devin un adevårat om de spirit. Lumina ce cade acum pe spiritul meu må ajutå så”. ” .
 • 9. “ om de luminå pentru cå am luat din viaţa mea numai ceea ce este important pentru mine, m-am îndepårtat de råul din mintea şi din sufletul meu şi dau acum Sunt mai multå importanţå gândurilor mele de luminå şi sentimentelor mele pozitive. Am luat din viaţa mea trecutå tot ceea ce era important pentru a-mi înţelege corect toate greşelile, acum nu påstrez în minte, decât ce-mi este necesar pentru a lua parte la acţiunea oamenilor de luminå. Sunt puterea prin care Dumnezeu îşi manifestå acum harul, pentru cå am îndepårtat din viaţa mea tot ceea ce nu må reprezintå ca om de luminå. Dau acum cea mai mare importanţå tuturor lucrårilor prin care Dumnezeu îşi manifestå momentan puterea şi må alåtur slujitorilor luminii, cåci ştiu så-mi folosesc mintea şi sufletul în acest scop. Nimeni şi nimic nu må poate împiedica så manifest puterea plenarå a spiritului meu. Folosesc acum cea mai mare parte a minţii şi a sufletului meu pentru realizarea lucrårii de înţelegere a puterii spitirului. Aduc acum mulţumire tuturor celor ce må ajutå så-mi înţeleg mai repede şi mai bine menirea. Dau acum, întreaga putere a spiritului meu, tuturor celor ce au cu adevårat nevoie de luminå şi putere spiritualå. Îngåduinţa cu care, Dumnezeu priveşte acum efortul meu este îngåduinţa Tatålui faţå de fiu, şi eu ştiu cå voi reuşi så-i satisfac exigenţele pentru cå apelez numai la gânduri şi sentimente de IUBIRE şi IERTARE. Nu am deloc gânduri de urå şi råutate pentru cå ştiu cå toate gândurile mele se întorc la mine cu o forţå însutitå şi nu am motive så-mi fac singur råu. Acum dau spiritului meu întreaga valoare pe care Dumnezeu a sådit-o în mine şi am motive så sper în mântuirea sufletului meu
 • 10. “ Sunt Doamne Dumnezeule robul tåu de luminå şi putere şi înlåtur din viaţa mea toate elementele ce-mi perturbå dorinţa de bine. Am luat din viaţa mea toate manifestårile rele, le-am îndepårtat complet şi acum aştept beneficiile luminii astrale, lumina prin care voi putea så fåptuiesc numai bine şi så dau spiritului meu toatå forţa cu care M-ai înzestrat. Arunc, acum, din viaţa mea toate forţele rele, toate gândurile de urå şi råzbunare, toate sentimentele îndoielnice şi aduc în viaţa mea bucuria IUBIRII, LUMINII şi a ADEVARULUI. Sunt fiul creat al lui Dumnezeu, din lumina Lui purå şi aduc acum în manifestare multiplele mele potenţe, cu toatå forţa spiritului meu. Pot tot ceea ce cred cå pot şi am tot ceea ce-mi doresc pentru a putea så înfåptuiesc binele cu ajutorul puterii spiritului meu cultivat şi ridicat la nivelul vibratoriu al luminii divine. Aduc acum, pe aceastå cale, mulţumirile mele tuturor celor ce m-au ajutat, så înţeleg corect şi concret Cuvântul Domnului, cåci ştiu cå dacå nu ar fi fost ei mult bine nu s-ar fi manifestat în viaţa mea. Aduc acum mulţumire Creatorului şi spiritelor înalte ale Universului pentru tot ceea ce au fåcut şi fac pentru mine. Nu am motive så înlåtur din viaţa mea manifestarea binelui pentru cå ştiu cå numai prin el pot så am parte de bucuria mântuirii. Aduc acum mai multe manifeståri de înţelepciune în existenţa mea terestrå şi pentru cå am luat deja cunoştinţå de învåţåturile de luminå. Sunt, cel ce pot så aduc în viaţa mea bucuria înålţårii în spirit, pentru cå ocup cel mai important loc în existenţa mea, acordându-mi şansa ridicårii la nivelul de spiritualitate cel mai înalt ”.
 • 11. “ Acum då-mi Doamne Dumnezeule înţelepciune spiritului meu, pentru a renunţa definitiv la urå, minciunå şi råzbunare. Nu am motive så cred cå pot primi ceva din ceea ce nu merit, de aceea voi şti så fac numai ceea ce-mi este necesar, pentru limpezirea minţii mele şi pentru liniştirea sufletului meu, chinuit de cele mai urâte sentimente. Nu pot så fac nimic din ceea ce nu-mi este necesar ridicårii mele spirituale, pentru cå nu am nevoie de ceea ce-mi trimite Cel Råu. Aduc acum în existenţa mea tot binele pe care doresc så-l manifest prin educaţia plenarå a spiritului meu. Nu pot så fac nimic împotriva nimånui şi nici a mea, cåci nu doresc så am contact cu puterile råului. Am îndepårtat din viaţa mea manifestårile råului, pentru cå ştiu cå tot ceea ce-mi este cu adevårat dåruit de Dumnezeu este lumina şi puterea îngereascå. Eu nu sunt încå complet pur şi nici sigur de mine, dar ştiu cå pot deveni ceea ce-mi doresc, numai dupå înlåturarea tuturor elementelor negative din existenţa mea. Pot så-mi luminez viaţa pentru cå ştiu så fac cu sufletul meu numai ceea ce îmi este benefic. Nu doresc så aduc nici un prejudiciu nimånui, nici chiar mie însåmi, de aceea încep acum så fac ordine deplinå în viaţa mea. Aduc mai mult decât altå datå în luminå tråirile curate ale sufletului meu, pentru cå ştiu cå numai datoritå lor voi reuşi så câştig bunåvoinţa Creatorului. Nu voi mai face nimic, din ceea ce må poate îndepårta de puterile spiritului meu şi nu voi da niciodatå nimic, nici cea mai micå formå de energie, gând negativ. Sunt puterea superioarå a spiritului meu, pentru cå manifest în permanenţå calitåţi pe care numai spiritul cultivat le poate manifesta. Nu am nici cea mai micå intenţie de a face ceva împotriva mea sau a celor din apropierea mea cåci nu am decât gânduri de IUBIRE şi de iertare. Aduc acum în luminå realizarea plenarå a tuturor calitåţilor spiritului meu, prin care pot face cei mai importanţi paşi spre luminå şi cunoaştere de sine, cåci fiecare din noi poate deveni un om de luminå. Nu am deloc puterea råului pentru cå ştiu så îndepårtez din existenţa mea toate manifestårile lui. Nu sunt deloc robul råului din mine, ci numai al binelui manifestat cu pregnanţå datoritå faptului cå nu-mi supun sufletul decât IUBIRII lui Dumnezeu ”.
 • 12. “ Sunt, Doamne Dumnezeule, fiul Tåu de luminå şi doresc så am acces şi eu la înţelepciunea Ta, prin care så pot så-mi înţeleg corect toate problemele şi så pot face faţå, cu mai multå putere tuturor încercårilor la care må supun. Îţi dau Doamne tot sufletul meu pentru cå ştiu cå dåruindu-ţi ºIE ceea ce Tu mi-ai oferit cu generozitate, nu fac decât så må ajut pe mine pe calea realizårii spirituale. Eu pot så devin un om de luminå, pentru cå am mereu în viaţå exemplul înţeleptului, care ştie ce så facå, pentru a nu cådea pe panta alunecoaså a orgoliului şi prostiei. Frumuseţea unei vieţi de luminå este frumuseţea, prin care eu doresc så dovedesc lumii, cå am toatå puterea spiritului manifestat plenar. Aduc acum, pe aceastå cale, toate mulţumirile mele tuturor, celor ce m-au ajutat så ajung aici, cåci ştiu cå singur nu aş fi reuşit. Sunt, Doamne, cel ce pot face mereu ceea ce este necesar, pentru a-mi cultiva spiritul şi pentru a-mi oferi calea spre înţelepciune. Înţeleptul este cel, ce poate mereu oferi lumii ceva şi eu cred cå am ce så ofer, pentru cå mi-am valorificat deja o parte din puterile mele spirituale. Spiritul meu cultivat este cel ce må ajutå så devin luminå şi så dobândesc puterea înţelepciunii, cåci ştiu cå a fi înţelept este echivalent cu a fi bun, drept, altruist şi nu în ultimul rând iertåtor. Aduc acum în manifestare puterea înţelepciunii Tale, cåci ştiu cå Tu Mi-ai trimis aceastå rugå şi auzi acum glasul meu prin care-ºi cer puterea supremå a înţelepciunii. Ceea ce-ºi cer este cea mai elevatå putere a spiritului. ªtiu cå nu este dar mai de preţ pentru mine şi de aceea voi face totul ca så-l obţin. Pot fi fiinţå de luminå pentru cå pot fi omul prin care TU så-ºi manifeşti plenar prezenţa. ¥ţi mulţumesc Doamne pentru tot ceea ce ai fåcut şi faci pentru mine pentru ceea ce mi-ai dat şi-mi dai în continuare, cåci Tu eşti cel care må iubeşti mereu chiar şi atunci când greşesc. Vreau så devin mai înţelept, cåci ştiu cå numai aşa voi putea deveni mai bogat sufleteşte şi bogåţia sufletului este cea mai importantå comoarå ”.
http://www.slideshare.net/HRISTIANUS/rugaciuni-dumnezeu-ne-vorbeste

Niciun comentariu: